Sök
Stäng Meny

Utsattheten för brott fortsätter minska

Fler invånare i polisregion Syd, närmare bestämt 78 procent, anger att de inte har utsatts för brott de senaste tolv månaderna jämfört med tidigare år. Det visar årets trygghetsmätning som det nu finns ett regionalt övergripande resultat för.

Undersökningen skickades ut till 82 800 personer mellan 16 och 85 år i polisregion Syd den 14 augusti och pågick i cirka två månader. Det preliminära resultatet visar att 53 procent svarade på enkäten.

– Utsatthet för brott fortsätter att minska. Från att exempelvis över 20 procent sa sig vara utsatta för minst ett mängdbrott under åren 2005 till 2009 är den siffran nu 12,7 procent. Totalt 78,1 procent uppger att de inte utsatts för brott över huvud taget de senaste tolv månaderna i region Syd, vilket är fler är någonsin tidigare. Vi ser också att oron för att blir utsatt för överfall eller misshandel succesivt minskat efter en ökning under åren 2015 och 2016. Då var andelen som uttryckte oro för att utsättas för den typen av brott över 29 procent. Det är också något fler som positiva till polisens lokala arbete, säger Mats Trulsson som är den som håller ihop trygghetsmätningen i polisregion Syd.


Under november och december kommer de nedbrutna resultaten för respektive kommun att presenteras. Men det finns redan nu ett preliminärt regionövergripande resultat som bland annat visar:

  • Något färre anger att de är otrygga ute sent på kvällen, jämfört med i fjol och 2021. (2023: 24,2%, 2022: 25,5 %, 2021: 26,8 %)
  • Färre anger att de under de senaste tolv månaderna varit oroliga för att bli överfallna eller misshandlade i området där de bor jämfört med ifjol och 2021. (2023: 23,9 %, 2022: 25,8 %, 2021: 26,7 %)
  • Något fler anger att de inte utsatts för något brott jämfört med tidigare ifjol och 2021. (2023: 78,1 %) 2022: 76,7 %, 2021: 77,7 %)
  • Något färre anger att de utsatts för minst ett mängdbrott, till exempel våld, stöld eller skadegörelse jämfört med 2022 och 2021. (2023: 12,7%, 2022: 13,5 %, 2021: 13,1 %)

– Det är intressant att vi ser en fortsatt minskning av utsatthet för mängdbrott. Det är glädjande att de preliminära resultaten visar på att tryggheten i regionen ökar och att något fler är positiva till polisens lokala arbete. En stark lokal närvaro är en central del i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd.

Om trygghetsmätningen

  • Polisregion Syd gör årligen en trygghetsmätning som skickas ut till områdets 58 kommuner.
  • Frågeställningarna utgår från fem huvudområden: ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.
  • Trygghetsmätningen besvarades mellan augusti och oktober i år.
  • Trygghetsmätningen skickades ut till 82 800 respondenter.
  • Preliminär svarsfrekvens är 53 procent.

– Nu fortsätter vi arbetet med att granska och sammanställa årets resultat. Resultatet från trygghetsmätningen ska ses som en operativ underrättelseinhämtning och kommer att ligga till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra samarbetspartners under kommande år, säger Mats Trulsson.