Sök

Studentflak i Kalmar och på Öland

Informationen vänder sig till ansvarig arrangör/förare för studentekipaget samt den som är uppdragsgivare och har beställt ett studentflak.

Du som kör

 • Föraren är ansvarig för att studentflaket uppfyller och framförs enligt gällande lagar och regler.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan två år.
 • Kör inte fortare än 20 km/h och bara en kortare sträcka.
 • Kör på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/h.
 • Om transporten sker på släpfordon ska det var kopplat till dragfordonet på ett trafiksäkert sätt.
 • En direktkontakt mellan passagerarna och föraren ska ske genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.

Du som är passagerare på studentflaket

 • Alkohol och studentflak är en riskfylld kombination. Är du under 20 år får du inte dricka eller ha med dig starkare dryck än folköl. På vissa platser gäller alkoholförbud för alla enligt lokal föreskrift.
 • Antal passagerare och hur de är placerade ska inte medföra någon fara under färden. Stå eller sitt säkert ombord – håll i er och sprid ut er. Det har hänt att fordon tippat när många har samlats på en sida.
 • Utrymmet för passagerarna får inte innehålla farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Ha hållfasta skyddsräcken som är minst 110 centimeter höga. Armar och ben ska hållas innanför räckena.
 • Ingenting får kastas från flaket. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Gå på och av endast när fordonet står stilla och efter klartecken från flakvärden.

Två flakvärdar rekommenderas

På grund av att det 2014 skedde många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. Polisen rekommenderar att det finns en flakvärd fram och en bak för att ha möjlighet att kunna överblicka hela flaket. Ni måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår.

Anmälan

För att anmäla ditt studentflak så använder du blanketten nedan och skickar till: registrator.syd@polisen.se I ämnesraden så skriver du ”Studentflak LPO Kalmar”.

Vi hoppas du får en fin student! /Polisen i Kalmar och på Öland

Anmälan studentflak Kalmar och Öland