Sök

UAS-bevakning, delar av Helsingborg

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer lokalpolisområdet LPO Helsingborg bedriva UAS-bevakning, eller drönare om man så vill.

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer lokalpolisområdet LPO Helsingborg bedriva UAS-bevakning, eller drönare om man så vill. Bild: Polisen

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer lokalpolisområdet LPO Helsingborg bedriva UAS-bevakning, eller med drönare om man så vill.

Bakgrunden är pågående idrottsevenemang i centrala Helsingborg.

Områdena som berörs är:

Olympia

Slottshöjden

Centrum

Se bifogad karta.

Bevakning 240409 klockan 16-00 samt 240414 klockan 11-21

 

 Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

*UAS= Unmanned Aircraft System