Sök

UAS-bevakning, delar av Malmö

Bild 1/5
UAS 1
UAS Karta 1 Bild: Polisen
Bild 1/5
UAS Karta 2
UAS Karta 2 Bild: UAS Karta 2
Bild 1/5
UAS Karta 3
UAS Karta 3 Bild: UAS Karta 3
Bild 1/5
UAS Karta 4
UAS Karta 4 Bild: UAS Karta 4
Bild 1/5
UAS Karta 5
UAS Karta 5 Bild: UAS Karta 5

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer Polismyndigheten bedriva UAS-bevakning*, eller med drönare om man så vill.

Detta i samband med idrottsevenemang i centrala Malmö.

Bevakning inleds Söndag 2024-04-07 10.00

Bevakning avslutas Söndag 2024-04-07 20.00

Aktuella områden: Se bifogade kartor

 *UAS= Unmanned Aircraft System

 Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.