Sök

Cruisingen i Ystad bevakas med drönare

Arkivbild, polisens drönare

Bild: Arkivbild, polisen

Årets cruising i Ystad den 18 maj bevakas med hjälp av drönare.

Med anledning av årets upplaga av cruising i Ystad kommer delar av centrala Ystad att bevakas med hjälp av drönare. Bevakningen sker mellan den 18 maj klockan 15:00 och den 19 maj klockan 04:00 och är ett komplement till övrig polisiär verksamhet i samband med evenemanget.  

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid pågående brott, utreda och lagföra brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, ge bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser samt öka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten på platsen.

Filmning får inte ske in i bostäder eller andra integritetskänsliga utrymmen, utan enbart filma allmänna platser så som öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde. 

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.