Sök

Cruisingen i Ystad bevakas med drönare

Arkivbild, polisens drönare

Bild: Arkivbild, polisen

Årets cruising i Ystad den 18 maj bevakas med hjälp av drönare.

Med anledning av årets upplaga av cruising i Ystad kommer delar av centrala Ystad att bevakas med hjälp av drönare. Bevakningen sker mellan den 18 maj klockan 15:00 och den 19 maj klockan 04:00 och är ett komplement till övrig polisiär verksamhet i samband med evenemanget.  

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid pågående brott, utreda och lagföra brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, ge bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser samt öka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten på platsen.

Filmning får inte ske in i bostäder eller andra integritetskänsliga utrymmen, utan enbart filma allmänna platser så som öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde. 

Om kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.