Sök

Flygförbud över delar av Malmö

Karta över Malmö där gränser för flygförbud framgår

Transportstyrelsen har efter en ansökan från Polismyndigheten beslutat om ett tillfälligt förbud mot luftfart över stora delar av Malmö under Eurovision Song Contest.

Flygförbudet gäller från 4 maj klockan 07:00 till den 12 maj klockan 19:00 och omfattar flygningar med drönare och helikopter.

Polisen kommer att flyga drönare inom området under Eurovisionveckan och syftet med flygförbudet är att maximera polisens förmåga att övervaka arrangemanget utan störning från andra luftfartyg.

Beslutet medger vissa undantag, till exempel för polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning och sjöräddningshelikoptrar med uppdrag inom området.

Den som exempelvis flyger drönare är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan medföra böter.

Koordinaterna för flygförbudet

553758N 0125728E

553736N 0130436E

553319N 0130315E

553311N 0125702E

553614N 0125703E

553758N 0125728E