Sök

Kamerabevakning med drönare i Malmö den 2-5 maj

Bild 1/4
Kamerabevakning  i området runt Gustav Adolfs torg den 3 maj klockan 10.00-22.00.
Kamerabevakning i området runt Gustav Adolfs torg den 3 maj klockan 10.00-22.00.
Bild 1/4
Kameraövervakning med drönare i området runt Holma och Kroksbäck den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.
Kameraövervakning med drönare i Holma och Kroksbäck den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.
Bild 1/4
Kamerabevakning med drönare i området runt Nydala, Hermodsdal och Lindängen den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.
Kamerabevakning med drönare i Nydala, Hermodsdal och Lindängen den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.
Bild 1/4
Kamerabevakning med drönare i Rosengård den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.
Kamerabevakning med drönare i Rosengård den 2 maj klockan 14.00 till den 5 maj klockan 23.00.

Polisen kamerabevakar delar av Malmö med drönare den 2-5 maj.

Med anledning av en tillståndsgiven allmän sammankomst på Gustav Adolfs torg den 3 maj kommer delar av Malmö att kamerabevakas med obemannade luftfarkoster, även kallat drönare, mellan den 2 och den 5 maj.

Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Områdena som kamerabevakas med drönare framgår av de bifogade kartbilderna och gäller:

Gustav Adolfs torg 2024-05-03 kl.10.00 - 2024-05-03 kl. 22.00

Holma, Kroksbäck, Nydala, Hermodsdal och Lindängen 2024-05-02 kl.14.00 -2024-05-05 kl.23.00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.