Sök
Stäng Meny

Omtag för polishusbygget i Ystad

Ett omtag behöver göras gällande upphandling av hyresvärd för det nya polishuset i Ystad.

Tidplanen för byggprojektet i Ystad förlängs nu på grund av ett omtag när det gäller upphandling av hyresvärd för det nya huset. Bakgrunden är förändrade tolkningar av lagen om offentlig upphandling, som behöver beaktas för projektet. Avtalet med den tidigare tilltänkta hyresvärden för det nya polishuset i Ystad behöver därför avbrytas, och en ny upphandlingsprocess genomföras. Hur lång tid detta tar är i nuläget oklart. 

- Byggprojektet ska inte avslutas, utan återupptas så snart en hyresvärd har upphandlats. Målet är fortfarande att ett nytt polishus ska stå klart i Ystad så snart det är möjligt, säger projektägare Johanna Arntell vid polisregion Syds lokalförsörjningsenhet.

- En senareläggning är naturligtvis inget vi önskat, vårt behov av nytt polishus blir bara större och större efter hand som vi växer och blir fler. Men det viktigaste är såklart att processen blir korrekt och hållbar, säger chefen för lokalpolisområde Ystad, Patrik Ahrlin.