Sök
Stäng Meny

Så ska kommun och polis samverka för mer trygghet och mindre brott

Ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet för alla som bor, verkar eller vistas i Lunds kommun. Det är målet med polisens och kommunens samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till 2027.

I dag undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund.  

För polisens del innebär överenskommelsen att den nära samverkan som finns med Lunds kommun fortsätter och förstärks under de närmsta åren. Den gemensamma modellen som arbetats fram under åren för att hantera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fungerar väldigt väl.

- Nytt för denna överenskommelsen är att både kommunen och polisen har ett lagstiftat krav på att jobba brottsförebyggande, vilket möjliggör att vi kan ta ett samlat grepp kring trygghetsfrågorna, säger tf lokalpolisområdeschef Ulrika Olsson.

Samverkansöverenskommelsen innehåller fem utpekade fokusområden. Arbetet med dessa ska bidra till att nå målen om minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet. Fokusområdena är:

  • Trygghetsskapande åtgärder
  • Barn och unga
  • Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar
  • Brott i nära relation
  • Brott mot äldre personer

Samverkansöverenskommelsen i sin helhet: 

Samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund (pdf, 273 kB)

En längre version av pressmeddelandet finns på Lunds kommuns hemsida.