Sök
Stäng Meny

Kontroller av arbetsplatser i Skaraborg

Ett 50-tal arbetsplatser kontrollerades i Skaraborg vid en myndighetsgemensam insats.

Den 6–7 december har polisen i Skaraborg tillsammans med gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomfört arbetsplatsinspektioner på en mängd arbetsplatser runt om i Skaraborg.

Syftet har varit att upptäcka och kontrollera förekomsten av illegal arbetskraft samt att hitta anställda som uppehåller sig olovligen i landet. Riskbranscherna är företag inom hotell- och restaurang, handel, service av motorfordon och annan tjänsteverksamhet som till exempel frisör- och skönhetssalonger.

– Vid arbetsplatskontrollerna har vi i första hand fokuserat på arbetsgivarna i syfte att se till att de som bryter mot regelverken lagförs. Arbetstagare som arbetar illegalt kan bli helt beroende av en arbetsgivare och exploateras på ett otillbörligt sätt, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef i östra Skaraborg.

Inte sällan upptäcks även annan brottslighet i samband med inspektioner av arbetsplatser. Det kan exempelvis vara brott mot skattelagstiftning, tobakslagen, alkohollagen eller arbetsmiljölagstiftningen.

Inspektionerna är en del i polisens brottsförebyggande arbete för att förhindra bland annat snedvriden konkurrens och illegal migration inom EU.

Resultat

Under insatsen har det hittills kontrollerats ett 50-tal arbetsplatser runt om Skaraborg och gjorts en stor mängd kontroller av utlänningar. Främst kontrollerades mindre företag i olika servicebranscher där polisen bedömt att det föreligger en högre risk för illegal arbetskraft.

Fyra utlänningar har tagits i förvar för ytterligare utredning och två företag har anmälts för att de haft personer anställda som saknat tillstånd för att arbeta i Sverige. Skatteverket och Arbetsmiljöverket har utfärdat böter till flera företag som inte följt gällande regler.