Sök
Stäng Meny

Ny lägesbild av kriminell påverkan i Västsverige

Problemnivån i de utsatta områdena är fortsatt hög men några områden i Västsverige visar en positiv utvecklingstrend. Biskopsgården på Hisingen klassas inte längre som särskilt utsatt område.

– Under flera år har vi satsat medvetet och långsiktigt i region Väst för att vända utvecklingen tillsammans med andra. Mycket arbete återstår men de positiva tecknen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Robert Karlsson, biträdande regionpolischef i region Väst.

Lägesbilden av kriminell påverkan är den femte som presenteras sedan 2015 för att bidra till att vända brottsutvecklingen och öka tryggheten i lokalsamhället. 

Enligt årets lägesbild har inga nya utsatta områden tillkommit i Västsverige. 

– Vår bedömning är att vi tydligt bromsat den negativa utvecklingen. Vi prioriterar det lokala brottsbekämpande arbetet med bland annat hög synlighet av poliser. Samtidigt ökar vi uppklaringen av både grova brott och vardagsbrott, vilket i sig kan ha brottsförebyggande effekter.

Biskopsgården inte längre särskilt utsatt område

Den tydligaste förändringen i den nya lägesbilden är att Biskopsgården i Göteborg fått förändrad bedömning och inte längre är ett särskilt utsatt område utan den lägre kategorin, riskområde. Även Hjällbo i Göteborg samt Kronogården/Lextorp/Sylte i Trollhättan visar en positiv utvecklingstrend när det gäller utsatthet för kriminell påverkan, dock utan att kategorin ändrats. Hässleholmen/Hulta i Borås visar en svag negativ utveckling. Övriga utsatta områden i Västsverige visar inga stora förändringar.

– Vi är medvetna om att arbetet tar tid. Den aktuella lägesbilden ska nu ligga till grund för fler offensiva åtgärder tillsammans med kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer, säger Robert Karlsson.

Flera metoder mot kriminell påverkan

Region Väst prioriterar flera brottsbekämpande metoder för att vända utvecklingen:

 • Riktat arbete mot kriminella personer inom grov organiserad brottslighet
 • Fokus på kriminellas ekonomi 
 • Minska nyrekrytering till nätverken
 • Narkotikabrott och bedrägerier är viktiga inkomstkällor för kriminella nätverk och ingår också i de brottsbekämpande prioriteringarna. 

Nära samarbete inom polisen

En nyckelfaktor i brottsbekämpningen är ett nära samarbete inom polisen för att öka den operativa förmågan. Det inbegriper allt från områdespoliser som verkar i lokalsamhället till spanare, utredare och specialister.

– Dessutom leder satsningarna som nu görs på polisen till att vi blir fler medarbetare. Nya resurser innebär att vi chefer ägnar ännu mer kraft åt effektiv ledning och styrning för att det brottsbekämpande arbetet ska ge så bra resultat som möjligt.

”Brottsbekämpning på flera plan”

Den nya lägesbilden är utgångspunkt för ett gemensamt arbete lokalt och regionalt, men också nationellt och internationellt.

– Vi verkar i en komplex värld där polisen utvecklas i takt med att brottsligheten hittar nya vägar. Vi arbetar synkroniserat med brottsbekämpning på flera plan – både kriminell påverkan i lokalsamhället och kopplingen till den internationella arenan, säger Robert Karlsson.

Lägesbild för region Väst 2023 – kriminell påverkan i lokalsamhället

 • Lägesbilden sträcker sig från perioden maj 2021 – mars 2023. 
 • Sammanlagt bedömer polisen att det finns 59 områden som är utsatta, jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 61.
 • Inga nya områden bedöms som utsatta i region Väst, inget område har tagits bort.
 • Biskopsgården i lokalpolisområde Hisingen i Göteborg har utvecklats i en positiv riktning och bedöms nu som riskområde från att tidigare varit ett särskilt utsatt område.
 • Sedan den första lägesbilden presenterades 2015 har ytterligare tre områden i Västsverige visat en positiv utveckling vilket lett till förändrad bedömning: Falkagård i Falkenberg och Rannebergen i Göteborg togs bort från listan 2017 respektive 2021. Gårdsten i Göteborg bedömdes 2021 som utsatt område från att tidigare varit ett särskilt utsatt område.
 • Särskilt utsatta områden i region Väst: Lövgärdet, Hammarkullen, Bergsjön, Hjällbo, Hässleholmen/Hulta, Norrby. 
  Riskområden: Kronogården/Lextorp/Sylte, Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Biskopsgården. 
  Utsatta områden: Andersberg, Gårdsten, Hisings Backa.
 • De utsatta områdena delas in i tre kategorier: Utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område, där särskilt utsatt område är den allvarligaste kategorin.