Sök
Stäng Meny

Polisvolontärer sökes!

Är du intresserad av att vara med i polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete? Nu pågår rekrytering av fler volontärer till Polisområde Skaraborg!

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Vill du bli volontär?

Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen i den region du bor. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Som volontär ska du ställa dig bakom vår demokratiska värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet bidrar till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:

  • kvälls- och nattvandringar vid lönehelg, festivaler, cruisingar och andra trygghetssatsningar
  • sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
  • bistå polisen vid olika arrangemang
  • vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp
  • hålla föreläsningar om hur medborgare kan skydda sig mot bedrägerier.

Volontärerna kompletterar polisen

Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera. Volontären iakttar och förmedlar informationen vidare direkt till polisen. Volontärerna fyller därmed en viktig funktion i det brottsförebyggande och utredande arbetet.

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter uppdraget. Uppdragen genomförs i grupp.

Välkommen på informationsmöten

Polisen genomför under december fyra rekryteringsträffar. Tag med fotolegitimation och samling vid entrén.

Polishuset Vara
Tisdagen den 5 december kl. 18.00-19.30

Polishuset Falköping
Torsdagen den 7 december kl. 18.00-19.30

Polishuset Skara
Tisdagen den 12 december kl. 18.00-19.30

Polishuset Mariestad
Torsdagen den 14 december kl. 18.00-19.30