Sök

Så har medborgarlöftena till boråsarna uppfyllts

I dialog med medborgarna togs ett antal medborgarlöften fram under juni 2022. Nu är en utvärdering klar som visar hur vi från polisens sida har uppfyllt löftena vi gav boråsarna.

När boråsarna fick önska hur de ville att situationen i centrala stan skulle vara, hamnade ökad trygghet och minskad brottslighet högt på listan. Efter medborgardialoger med utgångspunkt från önskemålen togs ett antal löften fram från polisens sida. De handlade bland annat om en mer synlig polis, tätare samverkan mellan polis och näringsidkare och ett tryggt, levande centrum med fler trygga vuxna.

En utvärdering av polisens arbete med medborgarlöftena visar nu på att flera saker har förbättrats och att flera av löftena har infriats.

– Vi syns mycket mer i centrum än tidigare, framför allt under krogkvällar. Med stor sannolikhet har det bidragit till att vi inte ser några trender med skenande brottslighet i eller i anslutning till krogmiljön, vilket är mycket positivt, säger Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås.

För mer information om utvärderingen av medborgarlöften kontakta:
Nadim Ghazale, kommunpolis Borås 073-056 90 26
Johanna Sandin, kommunpolis Borås 072-501 48 70

Borås medborgarlöftessida