Sök

Straffskärpning av narkotikabrott mångdubblade fängelsestraffet

En kvinna som sålt en mindre mängd kokain fick fängelse i ett år och sex månader. Detta efter en lagändring som höjt straffvärdet för försäljning av narkotika med 1200 procent.

Försäljning av en mindre mängd narkotika hade tidigare ett straffvärde på fjorton dagars fängelse. Den 1 juli i år inträdde en lagändring där straffvärdet höjdes till sex månader fängelse, en ökning på nästan 1200 procent. I en dom från Göteborgs tingsrätt 28 september blev det påtagligt hur denna kraftiga straffskärpning, trots att det rörde sig om mindre mängder narkotika, ledde till relativt långa fängelsestraff.

Mindre mängd ger högt straff

I domen ansåg tingsrätten det bevisat att en kvinna vid sju olika tillfällen sålt mindre mängder kokain, samt att hon innehaft cirka åtta gram kokain. För detta dömdes hon till ett år och sex månaders fängelse. En man dömdes i samma mål för att vid sex olika tillfällen förmedlat kontakter mellan kvinnan och olika köpare. Mannen dömdes till ett år och tre månaders fängelse.

Erik Nord, enhetschef för utredningsenheten i polisregion Väst, kommenterar domen:

– Tack vare straffskärpningen får vi effektivt upp straffet väldigt snabbt. Detta innebär i praktiken att om någon säljer narkotika, och det till exempel går att bevisa tre försäljningar, kommer det att leda till ett års fängelse även om mängden som säljs är liten, säger han.

Spelplanen ändras

Den nya straffskalan för narkotikabrott av normalgraden leder till betydligt längre fängelsestraff än tidigare. Trots att asperationsprincipen tillämpas i Sverige, det som ibland kallas ”mängdrabatt”, kan en person som gör sig skyldig till ett fåtal narkotikaöverlåtelser dömas till relativt långa fängelsestraff.

– Vi kan göra ingripanden som blir kännbara på ett helt nytt sätt för de personer som deltar vid gatuhandeln av narkotika. Denna dom visar att spelplanen kan komma att ändras ordentligt i kampen mot narkotikahandeln och gängkriminaliteten och det kommer att göra stor nytta på sikt, säger Erik Nord.

Början på en förändring

Erik Nord är övertygad om att detta bara är början på en förändring och att allt fler domar som denna kommer att bli vanligare framöver. Han poängterar dock att det är viktigt att kunskapen om detta sprids och att det goda riktade arbetet på fältet mot narkotikahandeln fortsätter i oförminskad takt.

– Det kommer att bli stor skillnad, framför allt när polisorganisationen börjar vänja sig vid detta och trappar upp arbetet ytterligare mot den här brottsligheten.