Sök

Våg av stölder av GPS

På bara en månad har Skaraborg drabbats av minst 16 stölder av dyra GPS-utrustningar som används på lantbruksmaskiner.

Michael Ståhlgren, utredare på polisen i Skaraborg ser ett mönster där det skett många stölder under kort tid. Polisen misstänker att det är utländska ligor som åker runt i landet och har specialiserat sig på att stjäla GPS-utrustning. Totalt har det i region Väst skett 57 stölder av GPS från lantbruksmaskiner under 2023.

– I Skaraborg har det hittills under året anmälts 37 stölder och vi hade en topp vid månadsskiftet oktober/november då det skedde flera stölder. Medianvärdet är över 200 000 kr vid varje stöld så det blir stora värden som försvinner. Förutom värdet så ställer stölderna till stora problem för de drabbade eftersom lantbruksmaskinen kan vara beroende att ha en fungerande GPS för att kunna användas, säger Michael Ståhlgren.

Brotten är svåra att klara upp för polisen. Men tillslag har skett vid Öresundsbron där bussar stoppats med last av stulna GPS. För att bryta brottstrenden behövs det komma in fler tips. Till exempel om någon hyrt ut stugor de senaste månaderna till personer från något annat land. Eller om den som drabbats av stöld haft något besök från någon okänd, sett något okänt fordon vid sina ägor någon/några veckor innan stölderna. Det kan vara den upplysning som blir en viktig pusselbit som polisen behöver för att lösa brotten.

– Vi tar gärna emot tips från allmänheten och uppmanar lantbrukare och allmänhet att vara särskilt uppmärksamma mot misstänkta fordon och bilar. Utrustningen måste bli svårare att stjäla och vi måste kunna identifiera stöldgods som vi hittar. Du som har GPS i din lantbruksmaskin uppmanas att notera serienummer så att utrustningen kan identifieras om den blir stulen och anträffas hos en misstänkt person, säger Michael Ståhlgren.

Frågor från media

Media som vill ställa frågor är välkomna att kontakta Michael Ståhlgren på telefon 114 14.

Tipsa polisen via webben 
Lantbruksstölder - skydda dig

Exempel på brottsförebyggande åtgärder

  • Ta GPS-utrustningen med dig.
  • Ställ in traktorn i låst utrymme.
  • Aktivera skyddssystem som finns för att försvåra för tjuven.
  • Stöldmärk GPS-utrustningen.