Sök

Oklarheter vid kontroll av hönsfarm

Flera utredningar har startats efter en myndighetsgemensam arbetsplatsinspektion hos en större äggproducent i Falkenberg. Inspektionen gjordes av inspektörer från Arbetsmiljöverket och Länsstyrelsen i Halland tillsammans med poliser från Falkenberg.

Inspektionen på gården utanför Falkenberg inleddes strax efter midnatt en natt i mitten av februari. När polisen och inspektörerna kom till gården arbetade elva personer med hönsen.

Vi har sett att det i denna bransch ofta arbetar utländska medborgare med dåliga arbetsförhållande och dålig lön. När vi kom dit var arbetet i full gång med plockning och lastning av cirka 19 000 uttjänta värphöns som skulle skickas för slakt, säger Helena Lans som är samordnare på sekretariatet för myndighetssamverkan på polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Oklara anställningar och utan skydd

Alla elva som arbetade med hönsen var utländska medborgare som uppgav att de arbetade på uppdrag av slakteriet dit hönsen skulle transporteras för slakt.

Enligt uppgift som de lämnade var flera av dem anställda av utländska bolag. Därför utreder nu Arbetsmiljöverket om dessa personer var korrekt anmälda i utstationeringsregistret samt om företaget följt de regler som gäller för utstationering, säger Helena Lans. 

Arbetsmiljöverket utreder också arbetsförhållandena för personalen och ser över om arbetstidslagen gällande nattarbete följts.

Personalen hade inga skyddskläder utan arbetade i sina egna privata kläder, säger Helena Lans.

Djurskyddet kontrollerades

Vid inspektionen kontrollerade länsstyrelsens personal också om hönsen hanterades korrekt och om reglerna som gäller för packning och transport av höns har följts. De utreder också om transporttillstånd med mera var korrekta vid tillfället.

 Inspektionen föranleddes av att myndigheterna fått signaler om dåliga arbetsförhållandena för personalen. Flera inspektioner har skett tidigare på liknande verksamheter och fler kommer att genomföras.

Denna inspektion bekräftade det vi sett tidigare – att det finns stora missförhållanden inom branschen, arbetarna exploateras och får arbeta under mycket dåliga förhållanden, säger Helena Lans.