Sök

Polisen riktar sig till unga män för att bekämpa sexualbrotten

Fokus ligger på att förebygga och upptäcka sexualbrott i anslutning till krog- och evenemangsmiljön.

Lokalpolisområde Göteborg city inleder nu en insats riktad mot unga, med särskilt fokus på unga män, för att minska sexualbrotten i city. Fokus ligger på att förebygga och upptäcka sexualbrott, särskilt i och i anslutning till krog- och evenemangsmiljön där många brott sker eller inleds. På krogtoaletterna, i parken eller i taxin på väg hem.

– Krogmiljön är en plats där många sexualbrott både sker och inleds. Vi vill rikta oss direkt mot de unga män som utsätter människor för olika typer av sexualbrott, säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Göteborg city.

Målet är att medvetandegöra unga om sexualbrottslagstiftningen, förebygga överservering och dess konsekvenser vid avisningar, upprätta polisanmälningar och samla in tips i pågående utredningar. Ordningsvakter vid stadens krogar involveras och informeras också kring hur de kan bidra till att förebygga sexualbrott.

– Vi ser bara den senaste månaden att det har polisanmälts sju våldtäkter och 13 sexuella ofredanden, i bara city. Samtidigt är vi medvetna om att det finns ett stort mörkertal när man, av bland annat rädsla, skam och okunskap eller lågt förtroende, inte polisanmäler, säger Max Olsson.

En kartbild som visar var brotten våldtäkt och sexuellt ofredande sker i Göteborg city,

Kartbilden visar var de anmälda brottet ägt rum, vad gäller både våldtäkter och sexuella ofredanden, under 2023 och hittills under 2024. Bild: Polisen

Mäns grova våld mot kvinnor

Satsningen med den operativa- och kommunikativa insatsen är en del av polisens övergripande fokusområde att bekämpa mäns våld mot kvinnor och fokuserar på att utveckla polisens arbete mot bland annat högriskaktörer som begår grova vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Men det är också en del av polisens ständigt pågående arbete med säkra och trygga evenemang utifrån samverkan med både arrangörer och samverkansaktörer.

– Vi måste ha en offensiv inställning inom polisen för att förhindra, förebygga och utreda sexualbrott. Samtidigt är det avgörande att säkerställa effektiva arbetssätt för att tidigt vidta rätt utredningsåtgärder och därigenom öka antalet utredningar som leder till åtal och fällande domar, säger Max Olsson.

Kampanj för att uppmana till reflektion

Polisen kommer att genomföra en kampanj i sociala medier riktad till unga för att informera om sexualbrottslagstiftningen och vikten av att anmäla brott. Kampanjen syftar även till att få framförallt unga män att reflektera över sitt beteende och sina värderingar kring sex.

– Vi har en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet där varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp. Att gå över någon annans gräns är olagligt och därmed brottsligt, säger Max Olsson.

– Vi behöver fortsatt prata mer om denna grova brottslighet på många håll i samhället – och uppenbart män emellan.

Fakta: anmälningsstatistik och upplevd trygghet

  • Under 2023 polisanmäldes 113 våldtäkter och 169 sexuella ofredanden i Göteborg city. Under 2024 har 45 våldtäkter och 70 sexuella ofredanden polisanmälts hittills.
  • I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 5 procent i polisregion Väst att de utsattes för sexualbrott under 2023. Störst andel utsatta finns i åldersgruppen 20–24 år, där 19,7 procent rapporterade att de utsattes 2022. Näst störst andel finns i åldersgruppen 16–19 år med 13,9 procent.
  • De flesta gärningspersoner är män, särskilt vid sexualbrott där män utsätter kvinnor (90 respektive 94 procent enligt NTU:s uppföljningsintervjuer 2019–2021 och brottsmisstankar från registret över misstänkta personer 2018–2020).
  • Generellt är gärningspersonerna yngre när offren är yngre, enligt NTU:s uppföljningsintervjuer 2019–2021.

Kontakt

Max Olsson
Lokalpolisområdeschef i Göteborg city
Tel: 076-118 06 24

Anna Lindström
Samordnare för strategiskt initiativ kring särskilt utsatta brottsoffer i polisregion Väst
Tel: 070-385 25 90

Anmäl brott och tipsa polisen

Du som är utsatt för sexualbrott anmäl till polisen på 11414 eller besök närmaste polisstation. Läs mer: polisen.se/sexualbrott 

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda sexualbrott? Tipsa via polisen.se. Du kan vara anonym.