Sök

Häktas för överträdelser av vistelseförbud

En 24-årig man som meddelats vistelseförbud i centrala Göteborg har brutit mot det upprepade gånger på kort tid. Nu har han häktats för överträdelserna.

24-åringen meddelades preventivt vistelseförbud för fyra veckor sedan. Sedan dess har han blivit påkommen och rapporterats totalt fyra gånger för att ha befunnit sig inom det område som förbudet gäller.

Kan vara första gången överträdelser prövas

Den fjärde gången greps han av polis och anhölls sedan av åklagare. Under den gångna helgen häktades han av Göteborgs tingsrätt på grund av att det finns risk att han fortsätter sin brottsliga verksamhet.

– Det visar att samhället ser allvarligt på överträdelser av vistelseförbudet och att det blir en tydlig konsekvens, säger Max Olsson, lokalpolisområdeschef i Göteborg city.

– Jag tror detta kan vara första gången den nya lagstiftningen prövas i praktiken och jag tycker det är en viktig signal att hela rättskedjan är offensiv och använder de verktyg vi har fått, förklarar han.  

Fler ansökningar på gång

Just nu är det tre personer som har beslut om vistelseförbud inom lokalpolisområde Göteborg city. Beslutet har meddelats på grund av att personerna allvarligt har skadat tryggheten hos allmänheten.

– Det är personer som bland annat begått våldsbrott och sysslat med öppen narkotikahantering. Det skapar stor otrygghet för de som bor och vistas i centrala Göteborg. Genom vistelseförbud begränsar vi möjligheten för de här personerna att fortsätta påverka området negativt, säger Max Olsson.

Fler ansökningar om vistelseförbud kommer att lämnas in för prövning till Åklagarmyndigheten. Bland annat handlar det om personer som involverat ungdomar i kriminalitet och varit delaktiga i narkotikahantering i Majorna i Göteborg.

Kort om den nya lagen om preventiva vistelseförbud

  • Lagen innebär att en person kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område om denne medvetet främjar brottslighet som allvarligt kan skada tryggheten eller där det finns risk för användning av skjutvapen eller sprängämnen. Åtgärden kan beslutas utan att personen har dömts för brott.

  • Området kan vara exempelvis allmän plats, skolgårdar och i fordon på allmän plats. Ett vistelseförbud får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.

  • Även barn över 15 år ska kunna beläggas med vistelseförbud. Ett vistelseförbud ska förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet.

  • Åtgärden gäller högst sex månader i taget och överträdelser ska bestraffas med upp till ett års fängelse.

  • Efter anmälan från polisen fattar åklagare beslut om förbudet. Åtgärden kan överklagas till domstol av den som belagts med ett vistelseförbud. Polismyndigheten kan inte överklaga åklagarens beslut.