Sök

Polisen bevakar Södra Ryd i Skövde med kameror

Karta över bevakningsområde Södra Ryd.

Polismyndigheten har beslutat att bedriva kamerabevakning i Skövde. Beslutet gäller 2024-05-28—2025-05-27 och avser Södra Ryd samt Ryd centrum i anslutning till Timmervägen.

Södra Ryd är ett område där polisen noterat öppen försäljning av narkotika. Det finns även underrättelser om att vapen finns och hanteras i området. Annan brottslig verksamhet i området är illegala spelklubbar, bidragsbrott och olaglig uthyrning av lägenheter i andra hand.  Det finns även personer i Södra Ryd som har koppling till kriminella nätverk i Sverige. Polisen har de senaste åren tagit emot 83 tips om bland annat, vapen, våld, stöld, häleri, bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet. Med tanke på den tystnadskultur som råder i området bedömer polisen att det är ett relativt stort antal tips.

Polisens bilar har vid några tillfällen blivit utsatta för skadegörelse. Vi ser också att allt yngre personer involveras i brottslig verksamhet, säger polisområdeschef Fredrik Malm.

Ska leda till ökad trygghet

– Vi hoppas att kamerabevakningen ska bidra till en ökad trygghet i området och att de boende får ett ökat förtroende för rättsväsendet. Vi har ett långsiktigt mål om att det inte ska finnas några utsatta områden i Skaraborg. Tyvärr ser vi över tid en negativ trend i stadsdelen och vi jobbar aktivt tillsammans med andra aktörer för att vända utvecklingen. Kamerabevakningen blir ett viktigt verktyg i det arbetet framöver tillsammans med att vi mer offensivt kommer att använda lagstiftningen kring att involvera underåriga i brottslighet, säger Fredrik Malm.

Hur materialet används

Videomaterialet ska användas som ett hjälpmedel i polisverksamheten och bidra till att:

  • förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet,
  • ingripa vid pågående brott,
  • utreda och lagföra brott,
  • upprätthålla allmän ordning och säkerhet,
  • ge bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser
  • öka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten på platsen för kamerabevakningen.

Avvägning av olika intressen

Polismyndigheten har konstaterat att både bevakningsintresset och integritetsintresset väger mycket tungt. Sammantaget bedömer dock Polismyndigheten att intresset av att bevaka platsen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

– Bedömningen baseras på den brottsliga verksamhetens karaktär, att alternativa åtgärder inte har gett önskad effekt och svårigheten att utreda brott i området.  Men även brottslighetens inverkan på allmänhetens möjlighet att vilja vistas på den aktuella platsen där de har rätt att vistas, umgås och uträtta ärenden i sin vardag, säger Fredrik Malm.

Den brottslighet som kamerabevakningen syftar till att förebygga, förhindra och lagföra förekommer alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Polismyndigheten beslutar därför om realtidsbevakning och bildinspelning dygnet runt alla dagar i veckan.

Övervakningen kommer att ske både med fasta kameror och UAV (drönare). Allmänheten kommer att informeras att kamerabevakning sker via skyltar i området samt på polisen.se.

Tidigare kamerabevakning i området

Polismyndigheten hade under perioden 6 maj 2020 – 30 september 2022 kamerabevakning med fast monterade kameror i Södra Ryds centrum. Polismyndigheten hade även ett beslut avseende kamerabevakning av Södra Ryd med UAV fram till 2023-12-18.