Sök

Framgångsrik insats mot den kriminella ekonomin

Den största drivkraften för organiserad brottslighet är pengar, och kontanter är en stor del av den kriminella ekonomin där miljardbelopp årligen transporteras ut ur Sverige för att tvättas och återinvesteras i brottslig verksamhet.

Under ett par dagar förra veckan ledde polisen en myndighetsgemensam insats i flera gränsområden runt om i landet. Syftet med insatsen var att minska utförseln av kontanta medel ur Sverige för att minimera återinvestering i brott, penningtvätt och terrorfinansiering. Det är centralt att få bort kriminellt kapital så att det inte kan återinvesteras i nya brottsupplägg, lyxvaror eller investeras i andra länder.

I region Syd genomfördes kontroller vid hamnarna i Ystad, Trelleborg och Helsingborg, samt på både tåg- och vägtrafik på Öresundsbron.  Totalt arbetade över 200 medarbetare från polisen med insatsen i region Syd och resultatet blev lyckat. Totalt gjordes beslag av både kontanter och egendom till ett värde av över 17,5 miljoner kronor i regionen.

- Vi ser hur mycket kontanter och andra värdesaker som kommer från brottslighet som transporteras ut från Sverige för att sedan kunna återinvesteras i den brottsliga verksamheten. Det är anmärkningsvärt mycket och det visar att krafttag och fokus på den kriminella ekonomin har stor påverkan på kriminella individer, säger Stefan Sintéus, kommenderingschef i polisregion Syd.

Intervjuförfrågningar till Stefan Sintéus hanteras av presstalesperson Jimmy Modin via telefon 070-289 86 19.