Sök

Polisen sätter upp kameror för bevakning i Hässleholm

Polisen sätter upp kameror i Hässleholm för öka tryggheten samt för att kunna förebygga och utreda brott. Kamerorna sätts upp vid Gethornskroken, Kaptensgatan och Gökropsgatan och de kommer att sitta uppe i 90 dagar.

I det aktuella området har polisen har de senaste månaderna sett en omfattande handel med narkotika som sker mer eller mindre öppet. Flera individer med kända kopplingar till kriminella nätverk uppehåller sig i området. I nätverket ingår individer i alla åldrar, några så unga som 15 år. Nätverket bedriver också rekrytering av ungdomar.

Kontroller som genomförts har renderat i regelbundna mindre beslag av narkotika, allt tyder på att det sker en starkt eskalerande och regelbunden försäljning av narkotika i området.

I närheten av området som kameraövervakas finns en högstadieskola. Polisen bedömer därför att det finns en risk att skolungdomar löper risk att rekryteras in i det kriminella nätverket.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som till exempel bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter