Sök

Pressinbjudan: Mobilisering mot ekobrottslighet i norra Sverige

Den 15 maj kl. 10 inbjuds media till en pressträff i Umeå om polisregion Nords kommande treårssatsning för att utveckla förmågan att bekämpa den ekonomiska brottslighet som följer den industrisatsning som sker i norra Sverige.

Bakgrunden till projektet är den stora samhällsomvandling som pågår i stora delar av norra Sverige där stora summor pengar ska investeras, vilket drar till sig både legala och illegala aktörer. Den kriminella ekonomin är den främsta drivkraften bakom många former av brottslighet och den organiserade brottslighetens påverkan på den legala ekonomin utgör ett allvarligt hot. 

Polisregion Nord har identifierat ett behov av att öka kompetensen såväl internt som hos samverkansaktörer för att gemensamt bättre kunna bekämpa denna brottslighet. Kompetenshöjning kommer därför vara huvudfokus för projektet som har möjliggjorts genom medel från den Europeiska socialfonden som förvaltas av Svenska ESF-rådet.

Vid pressträffen deltar:

Micael Säll Lindahl, regionpolischef
Frida Kröger Nygren, ordförande myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och chef för underrättelseenheten i polisregion Nord
Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet
Rickard Carstedt, ordförande Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland

Plats: Umeå polisstation, Signalvägen 1.

Tid: Onsdag den 15 maj kl. 10:00

 Anmälan i förväg om ni planerar att delta, skickas till media.nord@polisen.se
Ta med presslegitimation eller motsvarande.

Det kommer att finnas tillfälle till enskilda intervjuer på plats. För den som inte kan delta fysiskt erbjuds möjlighet att genomföra telefonintervjuer med deltagarna efter presskonferensens slut.

Frågor om pressträffen samt om önskemål om intervjuer i efterhand hanteras via regionala mediecentret, tel. 010-568 22 25 alternativt via epost media.nord@polisen.se