Sök

På gång i Västernorrlands län


Nolia Karriär, 7 juni, Sundsvall

Vi deltar på Nolia Karriär som är Norrlands största utbildnings- och rekryteringsmässa för gymnasieelever, arbetssökande och branschbytare.

Deltagande från polisen: region Nord

Webbplats: noliakarriar.se/nolia-karriar