Sök

Jobba hos polisen – en större uppgift

Att arbeta inom polisen är ett av de finaste uppdrag man kan ha. Du bidrar till samhället genom att göra hela Sverige tryggt och säkert. För att klara vårt uppdrag behövs många olika kompetenser.

It-avdelningen

På polisens it-avdelning jobbar idag cirka 1 300 civilanställda. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med poliserna. Som it-specialist får du god inblick i polisens verksamhet och är med och gör skillnad för hela samhället. It-avdelningen är helt avgörande för att polisen ska klara sin uppgift, och myndigheten satsar mycket på att stärka it-avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin.

It-avdelningen
Person som sitter vid en datorskärm

I de flesta brott är pengar inblandade på ett eller annat sätt. Att följa och analysera pengaflöden är en viktig del av en brottsutredning och kan ibland vara avgörande för en fällande dom.

Finansiell utredare

Det finns så mycket du kan göra som civil utredare inom Polismyndigheten. Spännande, viktiga och omväxlande uppgifter. Det är ett grävande, kreativt arbete som kräver nyfikenhet och förmåga att kommunicera.

Civil utredare

Regionledningscentralen (RLC) är polisens operativa hjärta som finns till för medborgare, kollegor och samverkanspartners dygnet runt, året runt. Det många inte känner till är att du inte behöver vara polis för att arbeta som operatör.

Operatör på regionledningscentralen

Nationella bombskyddet är specialutbildade och experter på att hantera farliga situationer. Deras utrustning och hjälpmedel är avgörande för att hantera potentiella hot relaterade till sprängmedel och andra farliga ämnen.

Bombtekniker

Vad sägs om att jobba i en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom it och undersökningar som bidrar till brottsutredningar? Välkommen att kolla in vad några av våra it-forensiker berättar om sina jobb.

It-forensiker

Polisen ansvarar för gränskontroll till och från Sverige. I gränspolisverksamheten ingår också att utföra inre utlänningskontroll och verkställa Migrationsverkets och domstols beslut om avvisning eller utvisning.

Gränspolis

Nästan allt vi arbetar med har en tydlig koppling till juridik, även om merparten av medarbetarna inte är jurister. Hos oss arbetar också registratorer, arkivarier, handläggare och administratörer.

Rättsavdelningen

I huvudsak är det insatspoliser som rekryteras till nationella insatsstyrkan (NI) men även tjänster inom support, utbildning och operativa funktioner efterfrågas. Rekrytering sker både internt inom polisen och externt.

Nationella Insatsstyrkan

Är du naturvetare eller ingenjör och vill vara med och bekämpa brott? Välkommen att söka dig till oss på polisens nationella forensiska centrum, NFC. Vi finns i flera städer och driver Polismyndighetens samtliga forensiska labb.

Nationellt forensiskt centrum

Vi spelar en viktig och central roll för hela polisens framgång genom att stå för en rad förutsättningar som behövs för att polisen ska kunna nå sin vision om att göra hela Sverige tryggt och säkert.

Ekonomiavdelningen

Som operatör vid polisens nationella telefonväxel (NTV) är du medborgarnas första kontakt med polisen genom det nationella telefonnumret 114 14, som delas med polisens kontaktcenter (PKC).

Nationella telefonväxeln

Årets alla dagar, dygnet runt, kan medborgare ringa polisens kontaktcenter för att anmäla brott och få svar på frågor snabbt och enkelt.

Polisens kontaktcenter