Sök

Bombtekniker

Nationella bombskyddet är specialutbildade och experter på att hantera farliga situationer. Deras utrustning och hjälpmedel är avgörande för att hantera potentiella hot relaterade till sprängmedel och andra farliga ämnen.

Bild 1/4
Bombtekniker som har en hjälm på huvudet som han håller händerna på
Bild 1/4
Bomtekniker som går med en verktygsväska
Bild 1/4
Bombtekniker som har händerna kring en sladd
Bild 1/4
Närbild på en bomtekniker som har mask över huvudet

Det här gör en bombtekniker

 • Lokaliserar det farliga föremålet.
 • Bedömer om det verkligen är ett farligt föremål och på vilket sätt det är farligt.
 • Säkrar föremålet så att det kan transporteras bort utan att explodera eller göra skada på annat sätt.
 • Transporterar bort föremålet.
 • Oskadliggör föremålet på ett sådant sätt att ingen kommer till skada.
 • Hjälper kriminaltekniker vid undersökning av föremålet och vid sök efter fler föremål som kan detonera. 
 • Hjälper insatsstyrkorna och andra enheter vid operativa insatser där farliga ämnen misstänkts kan finnas.
 • Hjälper till med ledningsstöd till kommenderingschef och polisinsatschef vid händelser där farliga ämnen konstaterats eller befaras.

Bombrobotar och bombhundar används

Bombteknikerna använder sig av många hjälpmedel, till exempel skyddsdräkter och fordon att frakta bort farliga föremål i. Det finns robotar som kan hämta, fotografera och skjuta sönder föremål så att ingen människa behöver gå i närheten. Polisen använder också bombhundar som genom sitt luktsinne kan hitta och markera var det finns explosiva ämnen.

Nationella bombskyddet arbetar över hela Sverige

Polisens bombskyddsverksamhet är en nationell resurs. Det innebär att bombskyddet kan arbeta över hela Sverige när den lokala polisen behöver hjälp av bombtekniker. Nationella bombskyddet är organiserat inom Nationella operativa avdelningen (noa) som ansvarar för verksamheten med samordning, rekrytering, utbildning, utrustning och administration.

När polisen tar hand om bomber

Polisen tar hand om bomber som tillverkats i kriminella syften och andra farliga föremål. Försvarsmakten tar hand om o-exploderad ammunition på militärt område och minor och torpeder till sjöss. Om det finns en misstanke om brott har polisen ansvaret även på militärt område. Försvaret och polisen bistår varandra med experthjälp.

Film: Vad gör en bombtekniker

Vad räknas som farliga föremål?

 • explosiva ämnen som ammunition, bomber och sprängämnen
 • kemiska och biologiska ämnen som kan orsaka skada eller sjukdom
 • radiologiska och nukleära ämnen
 • utrustning