Sök

Det här erbjuder vi – förmåner och villkor

Polisen har ett av arbetsmarknadens bästa tjänstepensionsavtal och som statligt anställd har du också fler semesterdagar. Det här kan polisen erbjuda dig som anställd.

Barn i polisuniform vid polisbil

Arbetstid

I polisens arbetstidsavtal finns bestämmelser om period- och veckoplanerad arbetstid samt så kallad kontorsarbetstid. Den som normalt arbetar måndag–fredag och inga helger kan ha flextid. Det finns också möjlighet att arbeta deltid om du till exempel har barn under 12 år.

Semester

Antal semesterdagar regleras efter ålder. Polisanställda som är yngre än 30 år har 28 semesterdagar per år. När du fyllt 30 år får du 31 semesterdagar per år och från och med 40 år får du 35 semesterdagar per år.

Förmånliga pensionsavtal

Polisen har ett av arbetsmarknadens bästa tjänstepensionsavtal, med pensionsavsättningar som är dubbelt så höga som normalnivån på arbetsmarknaden i övrigt.

Det är även möjligt att få pensionsavsättningen som lön. Växlingen motsvarar 4,6 procent av den fasta lönen per månad.

Lön

Polismyndigheten tillämpar liksom övriga statliga myndigheter individuell lönesättning. Lönenivån påverkas av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, medarbetarnas prestation och marknadsfaktorer.

Det finns många yrken och roller inom polisen med olika svårighetsgrad, krav och marknadsutsatthet.

Polismyndigheten tecknar löneavtal med fyra olika fackförbund. Avtalens innehåll och avtalstid varierar.

  • Polisförbundet
  • ST inom polisen
  • SACO-S (SACO-förbundens förhandlingsdelegation)
  • Seko Polisen

Avtal mellan arbetsgivare och fackförbund

Centrala avtal

Reglerar lön, arbetstid, övertid, semester, försäkringar med mera. Förhandlas mellan Arbetsgivarverket och fackförbunden i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, plus Seko inom polisen och Saco-S.

Lokala avtal

Ligger till grund för revisionsarbetet i polisregioner och på nationella avdelningar. Tecknas mellan Polismyndigheten och Polisförbundet, ST inom Polisen, Saco-S och Seko Polisen.

Föräldraledighet

Ersättning vid föräldraledighet betalas av Försäkringskassan. Utöver det betalar Polismyndigheten ut en kompletterande ersättning. Sammanlagt får polisanställda cirka 90 procent av lönen under större delen av föräldraledigheten.

Friskvård

Alla medarbetare inom polisen kan få friskvårdsbidrag som en skattefri förmån från arbetsgivaren. Polismyndigheten ger en ersättning på 100 procent av kostnaden för friskvårdsaktiviteter, med maxbeloppet 4000 kronor per år. 

Polismyndigheten erbjuder också alla medarbetare, utom timanställda, en friskvårdstimme. Friskvårdstimmen, 60 minuter per vecka, kan användas till friskvård, främst fysisk aktivitet under ordinarie arbetstid – förutsatt att verksamheten medger det.