Sök

Krigsplacering

Som medarbetare på Polismyndigheten är du skyldig att tjänstgöra under höjd beredskap och krig.

Polismyndigheten ska vid händelse av höjd beredskap och krig kunna fortsätta med sitt grunduppdrag. Dessutom ska Polismyndigheten, liksom alla andra bevakningsansvariga myndigheter, bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Polis och militär med brandslang släcker skogsbrand.

Bild: Polismyndigheten

Som tillsvidareanställd medarbetare får du ett skriftligt besked om din krigsplacering. Utgångspunkten är att du ska bli placerad där du jobbar till vardags och utföra samma arbetsuppgifter som till vardags eftersom det är där du anses göra bäst nytta.

Eftersom du har en krigsplacering kan du inte tas i anspråk av andra myndigheter eller organisationer i händelse av höjd beredskap eller krig, utan du kan fortsätta din tjänstgöring hos Polismyndigheten även då. Om du redan har en krigsplacering inom en annan myndighet kan undantag göras om den andra myndigheten anser att du är för viktig för deras krigsorganisation.

Ett beslut om krigsplacering kan inte överklagas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om krigsplacering.

Information om krisorganisation och krigsplacering på MSB:s webbplats

Frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering på MSB:s webbplats