Sök

Säkerhetsprövning vid rekrytering

När vi rekryterar måste du som ansöker nästan alltid genomgå en säkerhetsprövning, till exempel registerkontroll och en särskild intervju.

Säkerhetsprövningen sker efter att du varit på din vanliga intervju och du måste själv godkänna att du genomgår prövningen.

Placering i säkerhetsklass

Inom polisen finns säkerhetsklasserna 1, 2 och 3. De flesta medarbetare är placerade i säkerhetsklass 3. Skillnaden mellan säkerhetsklasserna beror på i vilken omfattning du, genom din anställning eller ditt uppdrag, får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Så går säkerhetsprövningen till

Vid säkerhetsprövningen klarläggs dina personliga egenskaper och andra personliga förhållanden ur ett säkerhetsperspektiv. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kontrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.

I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövningen och blanketter att skriva under. Du måste lämna ditt samtycke innan vi kan påbörja prövningen.

Ansiktsigenkänning, porträttbild på kvinna mot bakgrund av digitala tecken.

Bild: Polismyndigheten

Beslut om inplacering i säkerhetsklass

För att säkerställa att alla som deltar i polisens säkerhetskänsliga verksamhet är lojala och pålitliga ur säkerhetssynpunkt och inte har för stora sårbarheter, genomförs en säkerhetsprövning där registerkontroll ingår som en del. Registerkontrollen genomförs av Säkerhetspolisen och utkomsten av den hanteras av Polismyndigheten. Totalt kan denna process ta upp till 8 veckor. När vi fattat beslut i ärendet kontaktar vi dig. Det går inte att få mer information kring säkerhetsprövningen än den som lämnas vid detta tillfälle. Det går inte att överklaga beslutet.