Sök

Rättsavdelningen

Nästan allt vi arbetar med har en tydlig koppling till juridik, även om merparten av medarbetarna inte är jurister. Hos oss arbetar också registratorer, arkivarier, handläggare och administratörer.

Bild på lagbok

Var och en med specialkunskap inom våra tre processområden;

  • Förvaltningsrätt
  • Informationsförvaltning och
  • Rättslig styrning och stöd.

Hos oss på rättsavdelningen finns cirka 820 medarbetare, utspridda på över 50 orter i hela landet. De arbetar med våra huvuduppgifter som är;

  • att vara en garant för rättsäkerheten inom myndigheten
  • att skapa förutsättningar för ordning och säkerhet i samhället
  • och att säkra informationshanteringen inom myndigheten.

Förvaltningsrätt

Inom förvaltningsrätt arbetar vi med olika typer av tillstånd som allmänheten kan söka, till exempel allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men också vapenlicenser och bestridande av parkeringsanmärkningar.

Informationsförvaltning

Inom Informationsförvaltning finns huvudansvaret för polisens arkiv och hanteringen av våra handlingar samt för myndighetens diarieföring. Handläggarna arbetar också till en stor del med utlämnande av allmän handling.

Rättslig styrning

Inom rättslig styrning och stöd arbetar vi med råd och stöd till regioner, avdelningar och myndighetsledningen i juridiska frågor. Huvuddelen av myndighetens processer i domstol handläggs hos enheten.

Sagt om jobbet

Bli polis med din expertis

Har du akademisk bakgrund och drömmer om en större uppgift?

Som jurist kan du söka till polisens funktionsinriktade polisutbildning och arbeta med samhällsviktiga och spännande uppdrag hos polisen. 

Som jurist på rättsavdelningen kan du arbeta inom i princip samtliga rättsområden. Det finns även tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter genom de olika juristrollerna, säger Sara Lind, jurist på polisens rättsavdelning.

Läs med om den funktionsinriktade utbildningen och om hur du söker här.