Sök

Polisens kontaktcenter

Årets alla dagar, dygnet runt, kan medborgare ringa polisens kontaktcenter för att anmäla brott och få svar på frågor snabbt och enkelt.

PKC region Väst

Polisens kontaktcenter (PKC) tar emot alla ärenden som inte är akuta och nås via 114 14 eller polisen.se. Här arbetar poliser och civila i tätt samarbete med den inledande fasen av utredningarna.

PKC finns i varje region - i större polisregioner finns PKC på flera olika orter. Det kan därför skilja sig lite åt mellan hur PKC arbetar i de olika polisregionerna.

PKC hanterar över 1 miljon samtal per år och vi registrerar cirka 65 procent av alla de anmälningar som kommer in till myndigheten. I dagsläget resulterar det i cirka 1,5 miljoner anmälningar., varav cirka 400 000 inkommer via någon av polisens e-tjänster. 

När du som medborgare vill anmäla ett brott kopplas du till PKC, som tar upp din anmälan. I de ärenden där en förundersökning ska inledas presenterar operatören informationen för en  förundersökningsledare. Efter beslut av förundersökningsledaren inleds en förundersökning då man utför inledande utredningsåtgärder såsom förhör med målsägare och vittnen. PKC hämtar också in underlag såsom exempelvis bilder och övervakningsfilm.

Film: Vill du bidra till polisens utredningsarbete som operatör på PKC?

Viktigt att kunna lyssna och vara analytisk

På PKC hanterar vi stora delar av brottskatalogen vilket gör att du bygger upp en bred kompetens. Utöver att upprätta anmälningar tar vi även emot tips och svarar på frågor samt ger råd.

Arbetet på PKC är mycket varierande och du kan behöva ställa om snabbt om ärendet visar sig vara av akut karaktär. Det är bra att vara samhällsorienterad och hålla sig uppdaterad kring vad som händer i vårt samhälle för att förstå inringaren på bästa sätt.

Vår strävan är att ge den bästa servicen till våra medborgare samt att bidra till en effektiv brottsutredning.