Sök

Har du akademisk bakgrund och drömmer om en större uppgift?

Är du generalist eller specialist inom till exempel it, teknik, kemi, finans, sociologi eller beteendevetenskap? Är du van vid att göra analyser och utredningar av olika slag?

Händer som skriver på laptop. Gul text i versaler över bilden: Bli polis med din expertis

Visste du att Polismyndigheten erbjuder en komprimerad polisutbildning (FPU) som leder till en anställning där du använder din specialistkompetens för att bekämpa brott?

Nästa ansökningsperiod kommer att bli runt årsskiftet 2024/2025. Utbildningen startar i januari 2026.

Mer om den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU)

FPU är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studierna sker till största del på distans, varvat med närstudier på lärosätet för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning, vapenhantering och fysisk taktik. Utbildningen avslutas med 6 månaders aspiranttjänstgöring, som till största del är förlagd i yttre tjänst.

Under tiden som du går utbildningen är du anställd på Polismyndigheten och har en grundlön under utbildningstiden. När du är klar erbjuds du fortsatt anställning i din specialistroll, men du har också polismans befogenheter vilket innebär att du kan delta vid ingripande, husrannsakan eller arbeta i yttre tjänst.

Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet inom de områden där myndigheten behöver stärka upp kompetensen. Det kan till exempel vara inom it, finans, kemi, sociologi eller beteendevetenskap. 

Kraven för att kunna ansöka är att du som sökande som lägst har en relevant högskoleexamen samt minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet för den sökta tjänsten/funktionen och är intresserad av att verka i den efter fullgjord och godkänd utbildning.

Så söker du

Du söker genom att skicka in din ansökan till en av de tjänster som är utannonserade och aktuella för att få gå den funktionsinriktade polisutbildningen.

Nästa ansökningsperiod är planerad att dra igång årsskiftet 2024/2025 och annonser kommer att publiceras i samband med det. Anställningsstart är planerad till november 2025 följt av utbildningsstart i januari 2026.

Studierna

Utbildningen är på heltid (drygt 18 månader) och med en mycket hög studietakt. Utbildningen inleds med en preparandutbildning på 6 veckor, detta för att ge alla deltagare liknande förkunskaper inför utbildningsstarten. Därefter följer ett års studier på universitet/högskola där den övervägande delen är på distans, men en stor del av studietiden är på plats vid en av de aktuella högskolorna (cirka 15 veckor). Närstudieveckorna är obligatoriska och under dessa genomförs bland annat praktiska moment i polisiära färdighetsämnen som till exempel kriminalteknik, radio, polisbilskörning, vapen och taktik.

Utbildningen genomförs i dagsläget på: Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet och Södertörns högskola. Det finns inte möjlighet att välja eller önska lärosäte utan du blir placerad på en tilldelad utbildningsplats.

Efter 12 månaders studier följer en polisaspirantutbildning på 6 månader som ger träning i skiftande polisiära arbetsuppgifter och problemorienterat polisarbete. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.

Om polisutbildningen

Vill du ställa frågor om utbildningen kan du mejla till polisutbildningen@polisen.se.

Mer om ansökningsprocessen

  • Du söker en av de tjänster och inriktningar som är utannonserade och aktuella för att få gå den funktionsinriktade polisutbildningen.
  • Uppfyller du efterfrågad kravprofil och går vidare från ett första urval genomförs en nationell informationsträff
  • Efter de första urvalsstegen får du som går vidare genomföra prövningar på Plikt- och prövningsverket.
  • Du som klarat prövningarna går vidare till djupintervju i verksamheten
  • Därefter följer referenstagning och därefter lämnas erbjudande om anställning.
  • Du startar introduktion och därefter preparandutbildning
  • Du startar sedan din utbildning vid den funktionsinriktade polisutbildningen.

Krav på behörighet

Du ska uppfylla kravprofilen för den funktion/tjänst som du efter fullgjord och godkänd utbildning vill vara verksam i.

Du ska uppfylla samtliga krav för den ordinarie polisutbildningen.

Ha god potential och förmåga att klara de höga krav som de omfattande studierna och den komprimerade utbildningen innebär.

Om du har frågor om den komprimerade polisutbildningen mejla polisutbildningen@polisen.se.

Berättelser om FPU

Ulrika: "Att pressa sig till det yttersta och lyckas är väldigt roligt och lärorikt."

Jon: "Jag har definitivt tagit mitt livs bästa karriärsbeslut"

Adam: "Närstudieveckorna känns nästan som sommarläger ...."

Anna: "Det bästa var alla härliga människor jag träffat."

Victoria: "Det lärde mig mycket om hur jag agerar när jag blir satt i oväntade situationer."