Sök

Det här gäller för att komma in på polisutbildningen

För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla vissa krav, men även ha rätt egenskaper.

Bild 1/4
Ansökande genomför ISOKAI-testet och har stången högt lyft under hakan. En sjuksköterska står i bakgrunden och instruerar.
Bild: Plikt- och prövningsverket
Bild 1/4
Ansökande ligger ner med fästade EKG-elektroder.
Bild: Plikt- och prövningsverket
Bild 1/4
Läkare undersöker sökande med stetoskop.
Bild: Plikt- och prövningsverket
Bild 1/4
Psykolog intervjuar sökande.
Bild: Plikt- och prövningsverket

Krav på dig som vill bli polis:

Du behöver vara svensk medborgare

Att jobba som polis handlar om myndighetsutövning och då krävs svenskt medborgarskap enligt svensk lag. Du måste vara svensk medborgare när du söker utbildningen.

Du måste ha fyllt 18 år när du ansöker

Du måste vara myndig för att få ansöka till polisutbildningen. Däremot finns ingen övre åldersgräns.

Giltigt svenskt körkort

Grunden i polisarbetet är att köra personbil med B-körkort. Du kan söka till polisutbildningen utan att ha körkort. Däremot måste du ha ett giltigt svenskt B-körkort (manuell växel) när du påbörjar utbildningen.

Du behöver vara simkunnig

Du ska kunna simma:

 • 150 meter bröstsim.
 • 25 meter ryggsim utan armtag.
 • Hämta en docka från 1,5 meters djup och bogsera den 10 meter med dockans "ansikte" ovanför vattenytan.

De tre momenten ska genomföras i en följd utan uppehåll inom 10 minuter. Momentet med bröstsim bör ta max 6 minuter. Klarar du att simma 150 meter bröstsim på kortare tid än 6 minuter får du alltså längre tid på dig att genomföra ryggsim och livräddningsmomentet.

Man kan gå till vilket badhus som helst för att få genomföra simtestet men intyget ska vara underskrivet av behörig anställd personal i badhuset.

Simintyg krävs om du blir kallad till prövning

Om du blir kallad till prövning måste du ha med dig en blankett som intygar att du uppfyller kraven.

Om ditt simintyg är från hösten 2014 eller senare så gäller det fortfarande. Har du prövat till polisutbildningen tidigare hos Plikt- och prövningsverket och visat upp ett simintyg så finns det registrerat och du behöver inte ta med det igen.

OBS! Endast polisens blankett nedan gällande simintyg är giltiga vid ansökan.

Simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman, blankett 711.5 (pdf, 878 kB)

Utskriftsversion av simintyg för användning i samband med ansökan om utbildning till polisman, blankett 711.5 (pdf, 118 kB)

Simträna

Simträna så snart du kan om du är osäker på din simteknik. Förutom bröstsim ska du behärska ryggsim utan armtag. Det behövs för att klara momentet livräddning, då du måste hålla en dockas huvud med båda händerna samtidigt som du simmar.

Träningstips inför simtestet

Medicinska krav

Synkrav

Lägst 0,1 utan korrektion respektive 0,8 med korrektion på varje öga och normalt färgseende.

Hörselkrav

Tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

BMI

Riktvärdet för BMI är mellan 18 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2.

Nolltolerans för droger

Kravet är negativt drogtest.

Förklaring av antagningskrav

Fysiska krav

Din fysiska arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde är kapacitet 5, vilket motsvarar medelgod kondition. För att få fortsätta din prövning efter konditionstestet på cykel måste du nå upp till kapacitet 4. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt, så att ingen som cyklar mår dåligt. I så fall avbryter vi arbetsprovet omedelbart.

Poliser bär 10-12 kg utrustning under ett arbetspass. Det påverkar hållningen, innebär en ökad belastning på leder och förutsätter en viss kondition.

Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Förklaring av antagningskrav

ISOKAI

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män. För att få fortsätta prövningen efter muskelstyrketestet måste kvinnor nå upp till kapacitet 2 och män till kapacitet 5.

Observera att du inte kan genomföra det här prövningsmomentet om du är gravid.

Träna inför de fysiska testerna

Psykologiska krav

Du måste ha rätt förutsättningar, det vill säga vissa egenskaper, för att klara av polisutbildningen och vara lämplig som polis. Det innebär exempelvis att du måste ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

Förklaring av antagningskrav

Behörighet som krävs för att bli polis

För att bli antagen till polisutbildningen måste du ha grundläggande behörighet eller vara behörig på annat sätt. Du måste också ha särskild behörighet.

Oavsett om du söker med grundläggande behörighet eller behörig på annat sätt ska du uppfylla kraven, alltså vara godkänd på de kurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Processbild över behörigheter. Grundläggande behörighet eller behörighet på annat sätt + särskild behörighet = behörighet att söka till polisutbildningen.

Grundläggande behörighet

Kravet på grundläggande behörighet ser olika ut beroende på vilken utbildning du gått: gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning eller folkhögskola. På antagning.se tar du reda på vilken grundläggande behörighet du har.

Du som läser på gymnasiet kan inte söka till Polisutbildningen förrän du fått ut din gymnasieexamen.

Det går även att uppfylla kraven för grundläggande behörighet genom att ses som behörig på annat sätt.

Betyg

Har du frågor om betyg, vänd dig till antagning.se eller Universitets- och högskolerådet.

Behörig på annat sätt med vissa kurser och arbetslivserfarenhet

Du som inte har examen eller slutbetyg från gymnasiet eller en vuxenutbildning alternativt intyg från folkhögskola, kan uppfylla kravet på grundläggande behörighet genom att vara godkänd på kurserna:

 • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska språket etapp 2 + etapp 3 och Svenska litteratur etapp 2 + etapp 3.
 • Engelska A* eller Engelska 5 och 6 eller Engelska etapp 2.
 • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c* eller Matematik etapp 2.
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2) eller Samhällskunskap etapp 2.
 • Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

*överliggande nivåer i Samhällskunskap och Matematik godtas, samt överliggande nivå i Engelska A det vill säga Engelska B eller Engelska C (endast EN1203) samt överliggande nivå i Engelska etapp 2, det vill säga etapp 3.

Har du inte allt det här kan du inte ansöka om prövning av reell kompetens till polisutbildningen, även om det är möjligt vid andra universitetet och högskolor.

Särskild behörighet

Godkänd på kurserna:

 • Svenska 3/Svenska som andra språk 3 (Svenska 2/Svenska som andra språk 2 räcker inte för särskild behörighet) eller svenska kurs B/Svenska som andra språk kurs B eller 3 åk svenska från teoretisk linje eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
 • Engelska 6 alternativt engelska kurs B eller 3 åk engelska teoretisk linje eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 1 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.

Kravet på behörighet i historia togs bort 17 januari 2022. 

Som särskild behörighet gäller också intyg från folkhögskola och studieomdöme från folkhögskola om de innefattar de särskilda behörighetsämnena.

Sökande som inte uppfyller grundläggande och/eller särskilda behörighetskrav blir behöriga om de har nedan angivna examen från svenskt universitet eller högskola (gäller ej konstnärlig examen).

 • Kandidatexamen (180 hp)
 • Magisterexamen enligt 1993 års studieordning (210 hp)
 • Högskoleexamen enligt 1993 års studieordning eller senare (120 hp)
 • Yrkesexamina 180 hp enligt 1993 års studieordning eller senare. 
 • Yrkesexamina 210 hp – 330 hp ger alltid grundläggande behörighet.

Betyg

Har du frågor om betyg, vänd dig till antagning.se eller Universitets- och högskolerådet.

Polisen gör en säkerhetsprövning

Du genomgår en säkerhetsprövning som omfattar intervju och registerkontroll.

Vanliga frågor

Finns det någon övre gräns för hur gammal man får vara när man söker?

Nej, det finns ingen övre åldersgräns man är välkommen att söka så länge man känner och tror att man motsvarar de krav som vi har.

Måste man göra högskoleprovet?

Nej, i den nuvarande antagningsprocessen så behöver man inte göra det.

Är höga betyg meriterande?

Höga betyg är inte avgörande men det kan vara en fördel eftersom polisutbildningen också ställer krav på studievana. 

Varför måste man ha körkort för manuell växellåda?

Vi har fortfarande bilar som inte är automat och ibland behöver man i akuta situationer snabbt kunna flytta på andra fordon som står illa till.

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.