Sök

Polisutbildningen

Grundutbildningen till polis är fyra terminer heltidsstudier på polisprogrammet och sex månaders betald aspirantutbildning.

Bild på Polisutbildningens terminer

Som polis arbetar du med att förebygga, förhindra och utreda brott. Du hjälper och skyddar människor samt bidrar till att skapa ett tryggt samhälle. Det är ett omväxlande jobb med höga krav på bred kompetens. I polisutbildningen varvas därför teoretiska studier med praktiska övningar, fältstudier och färdighetsträning som exempelvis taktik, självskydd och vapenhantering. Du kommer mötas av utmaningar som stärker såväl din fysiska som psykiska förmåga och utvecklar dig som person.

Du kan gå utbildningen på två olika sätt, på plats på campus eller på distans. Båda varianterna innebär heltidsstudier, ger samma kompetens.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du behörighet att söka anställning som polis.

Så söker du till polisutbildningen, steg för steg

Plugga till polis på distans

Plugga till polis på deltid

Film: Polisstudenterna gör sig redo för en större uppgift

Studiestöd

Grundutbildningen till polis är fem terminer och man kan få studiestöd från CSN under de första fyra terminerna men inte under den femte terminen eftersom du då är anställd 100% under din aspirantutbildning. Det finns också möjlighet för den som fyllt 40 år att ansöka om ett omställningsstudiestöd om man uppfyller de övriga kraven för det.

Startsida CSN
Omställningsstudiestöd hos CSN

Funktionsinriktad polisutbildning

Polismyndigheten erbjuder också en komprimerad polisutbildning (FPU) som leder till en anställning där du använder din specialistkompetens för att bekämpa brott.

Nästa ansökningsperiod är i januari 2025 och utbildningen startar januari 2026.

Funktionsinriktad polisutbildning

Traineeprogram

Har du akademisk kompetens inom till exempel ekonomi, beteendevetenskap, it eller naturvetenskap och vill bli polis? Då kan du gå polisens traineeprogram som leder till anställning inom myndigheten.

Traineeprogram för dig som är akademiker

Bild 1/8
Bild på ryggarna på poliser som tränar skytte mot måltavlor.
Bild 1/8
Polisstudenter under utbildning samt lärare som instruerar.
Bild 1/8
Bild på polisstudenter som övar.
Bild 1/8
Polisstudent med hörselkåpor som övar skytte mot måltavla.
Bild 1/8
Poliser i samspråk. Två poliser i bakgrunden som genomför en fordonskontroll.
Bild 1/8
Rikspolischefen omgiven av polisstudenter vid polisexamen.
Bild 1/8
Bild på axeln av en polisaspirant med axelklaff.
Bild 1/8
Bild på polisbil med texten "Polisutbildning" på ena sidorutan.

Polisutbildningens innehåll

Polisutbildningen ger dig kunskap om polisens roll i samhället, våra regelverk och metoder. Teori varvas med praktik där en stor del handlar om att öva dina kunskaper i polisiära situationer. Du får lära dig att analysera problem, söka kunskap, se samband, hitta lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser.

I studierna ingår ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. De integreras med polisiära ämnen som brottsförebyggande arbete, brottsutredning, utredning kring vålds- och narkotikabrott, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, konflikthantering, it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet, polistaktisk bilkörning och självskydd. Självskydd kräver både kondition och viss styrka.

Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar.

Stor vikt läggs vid att öka din självkännedom och din förmåga att fatta välavvägda beslut i olika situationer.

Aspirantutbildning

Den sista terminen på utbildningen är en sex månaders betald polisaspirant-utbildning. Här får du tillfälle att fördjupa och tillämpa de kunskaper du förvärvat under utbildningen.

Polisaspirantutbildningen ska ge träning i problemorienterat polisarbete men också möjligheten att prova på bredden i polisyrket. Aspirantutbildningen genomförs under kvalificerad handledning av erfarna poliser som är särskilt utbildade för uppgiften.

Målet är att du ska bli så trygg i polisrollen att du på ett rättssäkert och professionellt sätt kan utföra polisens uppdrag i ett samhälle i ständig förändring.

Erbjudande om anställning som polisassistent efter utbildningens slut

Den som är godkänd på grundutbildningen till polis, samt godkänts i påföljande säkerhetsprövning, erbjuds en tillsvidareanställning som polisassistent av Polismyndigheten, i det polisområde där aspirantutbildningen har genomförts. Tillsvidareanställningen börjar med sex månaders provanställning som polisassistent direkt efter godkänd och avslutad utbildning.

Utbildningsorter

Karta över utbildningsorter för polisutbildningen. Umeå, campus och distans. Stockholm, campus. Borås campus och distans. Växjö, campus och distans. Malmö campus och distans. Illustration

Polisutbildningen finns på följande fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet i Växjö samt på Malmö universitet.

I Umeå, Växjö, Borås och Malmö kan du läsa utbildningen på distans. Från och med höstterminen 2024 finns distansutbildning även på Södertörns högskola i Stockholm.

Umeå
Umeå universitets webbplats

Stockholm
Södertörns högskolas webbplats

Borås
Högskolan i Borås webbplats

Växjö
Linnéuniversitetets webbplats

Malmö
Malmö universitets webbplats

Vanliga frågor och svar om polisutbildningen

När får man veta terminstider för utbildningen?

När lärosätet där polisutbildningen genomförs beslutat om terminstider går det att se på respektive lärosätes hemsida. Kursstarten varierar från år till år men är på våren vecka 3 eller 4 samt på  hösten vecka 35 eller 36.

Kan man skjuta upp sin studiestart?

Ja det får du så länge det är inom giltighetstiden. Det vill säga 2 år från ditt första test som är begåvningstestet.

Kan man ta studieuppehåll under utbildningen?

Lärosätena kan bevilja studieuppehåll högst en termin och maximalt under ett tillfälle under utbildningstiden. När det gäller lagstadgad ledighet, (t.ex. föräldraledighet) eller särskilda skäl (t.ex. sjukdom/skada) kan ytterligare studieuppehåll beviljas.

Kan man byta studieort?

Ja det kan man under de två första veckorna om det finns ledig plats på annan studieort.

Kan man arbeta under tiden man studerar till polis?

Generellt är svaret nej eftersom studierna är på heltid oberoende på om du studerar på campus eller distans men givetvis får man ha ett extrajobb om det passar in med studierna.

Kan man kombinera polisutbildningen med att bo kvar på hemorten?

Ja det finns distansutbildning då man i normalfallet har undervisning på lärosätet var fjärde eller femte vecka.

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att höra av dig till någon av våra kontaktpersoner.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.