Sök
Stäng Meny

Plugga till polis på deltid

Drömmer du om att bli polis men har inte möjlighet att sluta jobba och studera på heltid? Nu finns chansen att kombinera jobb med deltidsstudier. Du fortsätter att jobba på halvtid och studerar parallellt på polisutbildningen.

Två kvinnliga poliser i uniform.

Anställning efter utbildningen

Studietakten är lägre och det tar 2,5 år att genomföra polisutbildningen, jämfört med de 2 år som den ordinarie polisutbildningen tar. Därefter följer 6 månaders aspirantutbildning, vilken genomförs på heltid.

Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning erbjuds du en anställning som polisassistent, med 6 månaders provanställning.

Utbildningsmålen är desamma som för den ordinarie polisutbildningen och leder till samma polisexamen.

Utbildningen genomförs på distans, vid Umeå eller Malmö universitet. Varje termin har du några närstudieveckor som är förlagda på plats vid respektive universitet. Under närstudieveckorna studerar du på heltid.

Vem kan söka?

Utbildningen är en pilot och erbjuds i områden i Sverige där Polismyndigheten idag har svårt att bemanna, till exempel i glesbygdsområden. Om du som söker bor i något av de prioriterade områdena är du redan vid studiestart garanterad att få din anställning i det område, eller nära det område, där du bor. För mer information om vilka område och orter som är aktuella, kontakta din region.

Samma antagningskrav gäller för deltidsutbildningen som för den ordinarie utbildningen.

Hur gör jag för att ansöka?

Om du vill veta mer om deltidsutbildning till polis är du välkommen att kontakta den polisregion där du bor eller arbetar idag.

Polisregion Nord

Polisregion Mitt

Polisregion Bergslagen

Polisregion Väst

Polisregion Öst

Polisregion Syd

Polisregion Stockholm

Fakta om deltidspolisutbildningen

  • Deltidspolisutbildningen (DPU) är en pilot som startat i regionerna Bergslagen, Mitt och Öst. I dessa regioner börjar den första utbildningen i januari 2024.
  • DPU är en grundutbildning till polis och vänder sig till den som inte kan eller vill studera på heltid. Utbildningens upplägg bygger på att deltagaren kan studera och arbeta parallellt, varför studietakten blir något lägre och utbildningen därmed tar 2,5 år att genomföra. Utbildningen är på deltid, cirka 30 timmar i veckan, vilket motsvarar en studietakt på 75 – 80 procent. Sex månaders aspirantutbildning tillkommer efter avslutad, godkänd utbildning.
  • Närstudier kommer att ske på Polishögskolan i Umeå eller Malmö några veckor per termin. Boende och resor får studenten själv stå för under närstudieveckorna. Studierna är CSN-berättigade.
  • Utbildningsmålen är desamma som för polisprogrammet. Delkurserna motsvarar dem som ges på polisprogrammet och leder till samma polisexamen.
  • Efter avslutade och godkända studier samt godkänd aspirantutbildning anställs deltagaren som polisassistent i det lokalpolisområde personen sökt, med sex månaders provanställning.
  • Övriga krav är desamma som för ordinarie polisutbildning. Det här gäller för att komma in på polisutbildningen.
  • Sista ansökningsdag: 19 januari
  • På CSNs webbsida kan du läsa om möjligheterna till omställningsstudiestöd