Att ansöka till polisutbildningen

Ansökningsprocessen till polisutbildningen följer ett antal steg där du bland annat svarar på en webbenkät, bokar tid för prövning, genomgår olika tester och träffar en antagningshandläggare.

Bild över ansökningsprocessen till polisutbildningen. 1 Sök polisutbildningen 2 Svara på webbenkät 3 Boka tid för prövning 4 Kom och genomför prövningen 5 Säkerhetsprövning 6 Träffa antagningshandläggare 7 Få beslut och tacka ja.

Du kan ansöka till polisutbildningen året om!

Ansök här

Så söker du - steg för steg:

1. Sök till polisutbildningen 

Du kan söka till polisutbildningen under hela året. Ansökan gör du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. De hanterar antagningsprocessen på uppdrag av polisen. Det är även på Plikt- och prövningsverket som du genomför testerna och undersökningarna vid den medicinska och psykologiska prövningen. 

Du som läser på gymnasiet kan inte söka till polisutbildningen förrän du fått ut din gymnasieexamen.

2. Svara på webbenkät

På Min sida får du besvara en enkät med frågor om hälsa, fysik och dina personliga förutsättningar. Plikt- och prövningsverket kontrollerar dina betygsbehörigheter hos Universitet- och högskolerådet (UHR).

För att gå vidare till prövning måste du uppfylla antagningskraven till polisutbildningen.

3. Boka tid för prövning

Blir du godkänd att genomföra medicinsk och psykologisk prövning bokar du tid för prövning. Information om eventuella resor och boende hittar du hos Plikt- och prövningsverket.

4a. Kom till prövningen

Prövningen genomförs hos Plikt- och prövningsverket i Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Som underlag till psykologintervjun och säkerhetsprövningsintervjun ska du ta med dig:

 • Meritförteckning eller CV.På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vad en meritförteckning alternativt cv ska innehålla. Tänk på att ta med en kopia på CV:t då du kommer få lämna det vid prövningen.
 • Två personliga referenser med kontaktuppgifter.Referenserna ska i första hand avse arbete eller arbetsprestation. I andra hand kan du ange en lärare/tränare eller mentor som referens. Familjemedlemmar godtas däremot inte. (Kravet på referenser gäller från 1/1-2021).
 • Dokument som styrker uppgifterna i meritförteckning/cv.Exempel på sådana dokument är skolbetyg och intyg från arbetsgivare. Ta med originalbetyg eller vidimerade kopior. Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska gälla måste två personer (inte familjemedlemmar) ha skrivit sina namnteckningar samt namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian.

Plikt- och prövningsverkets hemsida får du viktig information om vad du måste ha med dig till prövningen.

4b. Genomför prövningen

Den medicinska och psykologiska prövningen består av:

 • Synskärpe- och färgseendeundersökning.
 • Hörselundersökning.
 • EKG-undersökning, puls- och blodtrycksmätning.
 • Fysiskt arbetsprov som mäter konditionen.
 • Mätning av muskelstyrka i ben, armar och bål.
 • Registrering av längd, vikt och BMI.
 • Teoretiskt test, personlighetstest och psykologintervju för att bedöma din lämplighet.
 • Läkarundersökning där läkaren även väger in dina resultat från de fysiska och medicinska testerna.
 • Drogtest där spår av droger innebär att du blir avförd, oavsett övriga testresultat och bedömningar.

5. Godkänd säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen genomförs av en polis och syftar till att få kännedom om och bedöma dig, ur ett säkerhetsperspektiv. En del i bedömningen är att din pålitlighet och lojalitet ska säkerställas utifrån polisens uppdrag. Den sammantagna säkerhetsprövningen resulterar i en bedömning som avgör om du antas eller inte, ur ett verksamhets- och säkerhetsskyddsperspektiv.

6. Träffa antagningshandläggare

Under prövningen får du träffa en antagningshandläggare som vägleder dig. Är du godkänd i alla moment får du välja studieort, studieform och var du kan göra din aspirantutbildning. Utifrån det som finns tillgängligt går det att välja någon av de två närmaste utbildningsstarterna.

Information till dig som ska välja ort för studier och aspirantplacering

7. Få antagningsbeslut och tacka ja

Blir du godkänd på alla tester, inklusive drogtestet och säkerhetsprövningen där dina egenskaper och personliga förhållanden kartläggs ur ett säkerhetsperspektiv, får du ett antagningsbeslut via Min sida på Plikt- och prövningsverkets hemsida . Du måste bekräfta din tilldelade utbildningsplats i tid.

Många som söker polisutbildningen har gjort det flera gånger. Kommer du inte in första gången, sök igen! Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett moment får du en så kallad spärrtid. Det innebär att du kan göra en ny ansökan först när spärrtiden passerat. Moment som du blivit godkänd på får en giltighetstid och det godkända resultatet gäller om du gör en ny prövning inom den tiden.

Giltighets- och spärrtider.

Om jag blir godkänd för att boka prövning hur lång tid har jag på mig?

Man har 30 dagar på sig att boka prövning och man kan boka tre månader fram i tiden.

När är ansökan till nästa utbildning öppen?

Polisutbildningen går att söka alla dagar året runt och ansökan är hela tiden öppen för två kommande utbildningsstarter. 

Jag har personliga frågor och speciella omständigheter vem kan jag kontakta?

Du kan alltid maila till Polisutbildningen HR-kompetens polisutbildningen@polisen.se om du har något som du undrar över. 

Om en släkting är kriminell kan jag då bli polis?

Du är välkommen att söka och om du går vidare i processen kommer vi att göra en enskild bedömning.

Får man själv bestämma var man vill jobba efter färdig utbildning?

Om du blir godkänd på prövningen på Pliktverket kommer du att få välja aspirantplacering i ett polisområde där det finns lediga platser.

Kan man söka igen om man har blivit underkänd i säkerhetsintervjun?

Ja det kan man men man har fått en spärrtid vid underkännandet som först måste löpa ut. Giltighets- och spärrtider.

Kan man tillgodoräkna sig kurser från andra utbildningar?

Man kan inte tillgodoräkna sig kurser som inte ingår i de krav som vi ställer för att vara behörig att söka till utbildningen. Det kan dock vara meriterande om de kan påvisa lämpligheten när det gäller övrig kravprofil för att utbilda sig till polis.

När får man besked om man antagits?

Efter att man varit på prövning och svar på drogtest och säkerhetsprövning är klart får man ett antagningsbesked på Min sida.

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att kontakta någon av våra aspirantutbildningsansvariga.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.