Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Giltighets- och spärrtider

Har du genomfört en prövning med ett godkänt resultat i ett av momenten nedan så är ditt resultat giltigt i 24 månader.

Bild med polisens avspärrningsband.

Endast resultat efter januari 2020 är inom giltighetstiden. Det betyder att du inte behöver göra om det momentet om du gör en ny ansökan och prövning inom 24 månader. Giltighetstiden utgår alltid från datum för godkänt begåvningstest. Din utbildningsstart måste ligga inom din giltighetstid.

Har du genomfört en prövning med ett underkänt resultat i ett av momenten nedan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden passerat.

Syn, färgseende, hörsel och medicinsk bedömning har ingen spärrtid om du blir underkänd i de momenten. Omprov kan inte beviljas för färgseende men för övriga moment kan det ske inom vissa förutsättningar. Besked om den möjligheten får du i så fall vid prövningen hos Plikt- och prövningsverket.

Spärrtid Giltighetstid
Begåvnings- och personlighetstest 12 mån 24 mån
Fys- och muskeltest 3 mån  24 mån
Syn och färgseende * 24 mån
Hörsel * 24 mån
Medicinsk bedömning * 24 mån
Psykologintervju 12 mån 24 mån
Drogtest 24 mån 24 mån
Säkerhetsintervju 12 eller 24 mån Görs alltid om vid ny prövning.
Registerkontroll 24 mån Görs alltid om vid ny prövning.

Kontakt

Har du fler frågor om polisyrket eller ansökan till polisutbildningen är du välkommen att kontakta någon av våra aspirantutbildningsansvariga.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta Plikt- och prövningsverket.