Sök

Finansiell utredare

I de flesta brott är pengar inblandade på ett eller annat sätt. Att följa och analysera pengaflöden är en viktig del av en brottsutredning och kan ibland vara avgörande för en fällande dom.

Det kan handla om att kartlägga vem som betalar, vem som skickar pengar till vem och vad som köptes var. Genom att följa ekonomiska flöden kan man också kartlägga samband och knyta personer till en brottsplats.

En finansiell utredare arbetar ofta ihop med andra myndigheter, så som Skatteverket och Kronofogden. Även banker och företag kan vara viktiga att ha kontakt med.

En finansiell utredare är ofta ekonom i grunden. Flera av utredarna hos polisen har tidigare arbetat på bank eller i annan myndighet med analyser av pengaflöden.

Vad kan en finansiell utredare bidra med i en brottsutredning?

  • Hitta bevis och ekonomiska motiv för brottet
  • Kartlägga och säkra tillgångar inför ett eventuellt kommande skadestånd
  • Ge en bild av en persons levnadsförhållanden och försörjning
  • Positionera misstänkta till exempel via GPS-koordinater som inhämtas via Bank-ID samt inhämta och analysera var ett kortköp har genomförts samt vad som har handlats på kortet.
  • Granska och analysera uppgifter som rör tillgångar i Sverige och utomlands
  • Kartlägga en persons nätverk genom kontoanalys
  • Granska bolag som används för att tvätta pengar
  • Ta fram förhörsfrågor och/eller hålla förhör i den ekonomiska delen
  • Vara med vid husrannsakningar och leta efter pengar eller andra tillgångar
  • Spåra kryptovaluta – spårning

Sagt om jobbet