Sök

Sophia om arbetet som finansiell utredare

Efter sin Bachelor degree i International Business från Berkeley College, New York arbetade Sophia fem år på bank med att granska konton och göra utredningar kopplade till misstänkt penningtvätt och terrorfinansiering.

En ung tjej som heter Sophia som jobbar som finansiell utredare

Varför bytte du från bank till polisen?

Även om det var både spännande och givande med misstankeutredningar på bank, där man till exempel kunde se kluster av personer involverade i samma penningflöde, visste man aldrig vad som hände när man väl skickat iväg sin utredning till Finanspolisen. Finanspolisen återkopplar, av förståeliga skäl, inte till verksamhetsutövare och det var ju förstås tråkigt som ivrig utredare då man inte visste om man hade rätt i sina misstankar eller inte. Jag ville vara med hela vägen, se helheten och inte bara släppa vid misstanke om brott. För min del är det oerhört givande att få insyn i den brottsbekämpande delen och förstå hur de kriminella tänker och arbetar när det gäller penningtvätt och olika brottsupplägg. Nu jobbar vi ju brett, alltså med fler typer av brott än jag gjorde som utredare på bank, men det avgörande för mig var att här får jag följa och förstå hela kedjan från misstanke till färdig förundersökning, åtal och dom.

Vad gör du en vanlig arbetsdag?

Just nu jobbar jag enbart med mord, mordförsök och allmänfarlig ödeläggelse (sprängningar) och sitter för närvarande i ett mordärende och ett annat ärende med rubriceringen förberedelse till mord. Jag börjar med att hämta in ekonomisk information på den som utsatts för brottet och på misstänkt gärningsperson, förutsatt att vi har någon misstänkt. Genom ekonomin kan jag sedan kartlägga intressanta personer i utredningen samt se kopplingar mellan personer. Det kan även dyka upp pengaflöden som blir intressanta att spåra. Det är som ett pussel där varje liten bit är viktig för att pusslet ska bli komplett. Ett annat exempel på en vanlig dag är att vi kan få in ett ärende gällande till exempel ett grovt narkotikabrott där man hittat narkotika tillsammans med en större summa kontanter. Pengarna tas i beslag av polisen, men för att kunna förverka dem, måste vi bevisa att de inte tjänats in på laglig väg. Åklagaren beställer då en finansiell utredning för att kunna dra slutsatser om vad som är legala intäkter och vad som inte är det. Blir slutsatsen att pengarna inte kunnat intjänats på laglig väg tar vi pengarna från den kriminelle.

Vad krävs av en finansiell utredare?

Man måste ha förmåga att tänka utanför boxen och tycka att det är roligt att gräva, att vilja hitta det där spåret och att inte ge upp. Det är viktigt att vara strukturerad, ivrig, ihärdig och en gnutta analytisk med ett öga för avvikelser. Med min bakgrund var jag van vid att granska konton och upptäcka avvikande transaktioner. Sedan är det ett lagspel, man måste fungera bra i grupp och vara öppen för olika tankebanor och spår som ibland svänger tvärt.

Vad är det bästa med att jobba som finansiell utredare?

Det är ett väldigt spännande och omväxlande jobb där inget ärende är exakt som ett annat. Det är också roligt och givande när man får framgång i ett ärende och där man hittat en pusselbit som driver utredningen framåt eller stärker bevisningen. Igår fick vi till exempel ett erkännande från en misstänkt, ett kvitto på att vi hade pusslat rätt, det är fantastiskt givande! Eller som när jag jobbade i ett ärende rörande ett synnerligen grovt narkotikabrott och jag hittade en liten obetydlig summa pengar som hade överförts till ett kryptokonto. Utifrån det kunde vi sedan säkra bevis och knyta personen till den utbredda narkotikaverksamheten. Personen dömdes för medhjälp, till största del tack vare de ekonomiska spåren. Då känner jag att jag har gjort nytta!