Sök

Narkotikabrott

All hantering av klassad narkotika är olagligt och straffbart. Om du misstänker eller har kännedom om narkotikabrott, kontakta polisen.

Anmäl narkotikabrott

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Om polisanmälan

 • Polisanmälan – allt du behöver veta

  Har du utsatts för ett brott och har frågor om polisanmälan? Här får du en överblick över de olika stegen vid en polisanmälan och vad som händer efter att du gjort din anmälan.

  Polisanmälan – allt du behöver veta

 • Tipsa polisen om narkotikabrott

  Om du sett, hört eller vet något som kan hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller förhindra narkotikabrott kan du lämna ditt tips på webben.

  Tipsa polisen om narkotikabrott

Vad är ett brott mot narkotikastrafflagen och lagen om hälsofarlig vara?

Läs om vad som är ett brott och vad som står i lagen. 

Exempel på brott

Du begår ett narkotikabrott om du 

 • säljer
 • bjuder ut
 • framställer
 • anskaffar
 • bearbetar
 • transporterar
 • innehar narkotika.

Det är också olagligt att föra in eller smuggla narkotika eller hälsofarliga varor i Sverige från utlandet och att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.

Samma regler gäller även för missbrukssubstanser som klassats som hälsofarlig vara.

Vad är narkotika eller en hälsofarlig vara?

Narkotika och droger kan till exempel vara

 • hasch
 • kokain
 • heroin
 • nya psykoaktiva substanser (NPS) som oftast säljs på nätet.

Nya substanser som upptäcks brukar till en början klassas som hälsofarlig vara av Folkhälsomyndigheten. Att inneha hälsofarliga varor är straffbart. Folkhälsomyndigheten utreder behovet av olika klassificeringar och en vanligt förekommande substans som först blivit klassad som en hälsofarlig vara kan senare klassificeras som narkotika, efter beslut av regeringen.

Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet och den smugglas in i landet på olika sätt. Men inomhusodlingar av marijuana och tillverkning och beredning av annan narkotika och hälsofarliga varor förekommer även i Sverige. Väletablerade droger förekommer parallellt med nya droger.

Bland de droger som säljs på nätet förekommer både sådana som är klassade som narkotika eller hälsofarlig vara, och droger som ännu inte är klassade. Oklassade droger är lagliga, men kan omhändertas och förstöras efter beslut av åklagare.

Så säger lagen

Narkotikastrafflagen:

Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år. De här straffsatserna gäller för olika sorters narkotikabrott:

 • Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i upp till sex månader.
 • Den som säljer, överlåter eller befattar sig med narkotika för försäljning döms till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. (Det är en skärpning av straffet som tidigare var enbart högst tre år).
 • Straffet för försöksbrott för eget bruk är böter eller fängelse i sex månader. Exempel på ett försöksbrott är att beställa narkotika på internet utan att få narkotikan skickad till sig.
 • Straffet för narkotikabrott av normalgraden är fängelsestraff i lägst 14 dagar och högst tre år.
 • Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling innebär fängelse i lägst två och högst sju år.
 • För synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Dessa omständigheter kan innebära att ett narkotikabrott bedöms som synnerligen grovt:

 • Om brottet har utövats i organiserad form i syfte att bedriva handel med narkotika i stor skala.
 • Om brottet har bedrivits i vinstsyfte och då i syfte att ge en stor vinst.
 • Om gärningsmannen har haft en central eller annan avgörande roll när brottet genomfördes och haft del i vinsten av verksamheten.
 • Om brottet gäller en synnerligen stor mängd narkotika.
 • Om brottet på något annat sätt har varit ovanligt farligt eller hänsynslöst.

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor:

 • Den som avsiktligen bryter mot lagen ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
 • Den som av grov oaktsamhet bryter mot lagen ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Narkotikastrafflagen, Sveriges riksdag

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, Sveriges riksdag

Lagen om straff för smuggling, Sveriges riksdag

Föräldraskolan om droger

Föräldraskolan är ett utbildningsmaterial som har tagits fram av polisen Matias, som ett verktyg för att upptäcka droganvändning hos tonåringar i tidig ålder.

Föräldraskolan används av poliser när de möter elever i skolor. Den kan också användas förebyggande av lärare i möte med föräldrar, till exempel på föräldramöten eller i utskick. Materialet finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Föräldraskolan på svenska (pdf, 5 MB)

Föräldraskolan på engelska (pdf, 1005 kB)

Föräldraskolan på arabiska (pdf, 8 MB)

Föräldraskolan på somaliska (pdf, 5 MB)

Polisens arbete mot narkotikabrott

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Målet är att minska brottsligheten och skapa ett tryggare samhället.

Så arbetar polisen

Polisen arbetar för att minska tillgången till narkotika i samhället. Det sker ofta genom riktade insatser mot miljöer där narkotika förekommer. Polisen har ett nära samarbete med sociala aktörer. Målet är att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till drogmissbruk.

Polisens arbete på lokal nivå handlar om att identifiera och lagföra lokala kriminella narkotikaaktörer. Polisen arbetar också med att öka allmänhetens medvetenhet om riskerna med att hantera och missbruka narkotika.

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)