Sök
Stäng Meny

Artskyddsbrott

Misstänker du att någon begår artskyddsbrott? Anmäl det till polisen. Exempel på artskyddsbrott är illegal handel med hotade arter, eller att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan allt du behöver veta

Vad är ett artskyddsbrott?

Artskyddsbrott innebär att någon bryter mot en regel som finns till skydd för vilda djur och växter.

  • Det kan handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen.
  • Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat Cites-konventionen.

Så säger lagen

Artskyddsbrott och grovt artskyddsbrott regleras i miljöbalken. Om du döms för grovt artskyddsbrott blir straffet fängelse i minst sex månader och högst fyra år.

  • I Sverige regleras artskyddsbrott i 29 kapitlet 2b § miljöbalken (1998:808) och artskyddsförordningen (2007:845).
  • Inom EU styrs artskyddsbrotten i första hand av rådets förordning (EG) 338/97.

Den mest kända internationella överenskommelsen om handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter är Washingtonkonventionen. I dagligt tal kallas den ofta för Cites-konventionen efter sitt engelska namn: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Därför talar man ibland om Cites-brott.

Djur och fåglar är skyddade

En del av skyddet av hotade djur innebär att det är förbjudet att förstöra fortplantningsområden.

I Sverige är alla vilda fåglar skyddade och det är inte tillåtet att samla in ägg eller bon. Djur och fåglar får inte heller dödas eller skadas, med undantag för vad som regleras i jaktlagen och jaktförordningen.

Du får inte plocka fridlysta växter

Skyddet av fridlysta växter innebär oftast att det är förbjudet att plocka eller förstöra växter där de växer naturligt. Det är inte heller tillåtet att samla in frön eller ta delar från fridlysta växter.

Det är förbjudet att köpa och sälja hotade arter

Om handel, transport, förevisning och preparering av hotade djur, ägg, bon och växter inte följer svenska och internationella regler kan det vara ett artskyddsbrott. Som turist är du skyldig att ta reda på om det är tillåtet att exempelvis ta hem en fin snäcka eller ett par skor eller en väska som är gjord i skinn. Risken finns att varan du tar hem finns med på listor över varor som inte får föras in i Sverige. Om du ändå gör det blir du skyldig till ett artskyddsbrott.

Så arbetar polisen mot artskyddsbrott

För att polisen ska kunna bekämpa artskyddsbrott krävs att flera myndigheter samarbetar effektivt. Det krävs även gränsöverskridande samarbete för att åtgärda illegal handel med hotade arter.

Nationell utredningsgrupp som utreder och samverkar
Polisen har en nationell utredningsgrupp som enbart utreder artskyddsbrott. Polisen samverkar också med andra myndigheter för att upptäcka brotten.

Det är länsstyrelserna som kontrollerar dem som handlar med hotade arter. Länsstyrelserna har också tillsyn i naturreservat. Förutom den information som tillsynspersonalen har kommer även tips in från allmänheten.

Länsstyrelserna i Sverige, Länsstyrelsen

Ta reda på mer