Sök

Djurrelaterade brott

Har du sett en hundägare misshandla sitt djur eller ett djur som angriper människor eller andra djur? Kontakta polisen.

Gör en polisanmälan

Det finns två sätt att göra en polisanmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om polisen behövs på plats snabbt. 

Polisanmälan  allt du behöver veta

Tänk på det här

Kontakta länsstyrelsen om du

  • misstänker att en hund far illa och inte hålls enligt lagstiftningen
  • tror att en hund kommer att attackera eller bita människor eller andra djur
  • har frågor om vad som ska hända med en hund som tidigare gått till angrepp.

Länsstyrelser i Sverige, Länsstyrelsen

Så säger lagen om djurrelaterade brott

Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Med avsevärd olägenhet menas situationer eller händelser av allvarligare slag som kan påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen.

Lagen om tillsyn över hundar och katter, Sveriges riksdag

Koppeltvång och hundförbud

I vissa områden råder det alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat och hundförbud gäller ofta på exempelvis lekplatser och allmänna badplatser.

Reglerna varierar från kommun till kommun och du som hundägare är skyldig att ta reda på vad som gäller där du bor eller vistas. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.

Alla hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen kan även införa regler om koppeltvång vid andra tidpunkter eller platser, om det behövs för att skydda vilda djur.

Det här händer om en hundägare brister i tillsynen

Den som brister i tillsynen över eller inte sköter om sin hund riskerar förelägganden eller förbud. Det kan exempelvis vara att hunden ska vara försedd med fast koppel eller munkorg, eller bådadera. Det är länsstyrelsen som beslutar om förelägganden.

Det är även länsstyrelsen som beslutar om hundförbud, det vill säga att en person inte får ha hand om en hund.

Så arbetar polisen mot djurplågeri

När ett djur blir utsatt för vanskötsel eller blir plågat på annat sätt kan det vara ett brott. Polisens roll är att utreda om det rör sig om ett brott.

Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plåga sitt djur på andra sätt ska du anmäla det till polisen. Då kan polisen starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och eventuellt blir även andra vittnen förhörda.

Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare. Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal. Djurplågeri är ett brott som kan leda till böter eller fängelsestraff.

Vad händer med djuret?

Polismyndigheten kan omhänderta djur som är utsatta för lidande. Det är länsstyrelsen som beslutar vad som ska hända med djuret, till exempel om det ska säljas, överlåtas eller avlivas.

Länsstyrelsen verkställer sina egna beslut.