Sök

09 mars 14.00, Polisinsats/kommendering, Stockholm

I samband med en polisinsats bevakar polisen Akalla, Husby och Kista med UAS - unmanned  aircraft system.

KBL Husby.PNG

Polisinsatsen ska se till att möten med inslag av opinionsbildning kan äga rum som planerat

Polismyndigheten har fattat beslut om kamerabevakning med UAS. Beslutet gäller idag från och med klockan 14:00 till och med 2024-03-10, klockan 02:00.

Berört område framgår av kartbilden.

Syftet med användningen av UAS är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kameraövervakning med UAS 

UAS står för unmanned aircraft system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster, även känt som drönare. 

Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det är av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott. 

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen. 

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Händelsenotiserna ger kortfattad information om ett urval av de utryckningar som polisen gör. Observera att det är inledande uppgifter som ligger till grund för notiserna. Det betyder att uppgifterna kan komma att ändras.