Sök

Så gör du skoterturen säkrare

Polis står intill skoter på fjället.

Håll dig på leden om du känner dig osäker på terrängen, menar Håkan Isaksson som är polis i Södra Lappland.

Det är sportlovstider och för många familjer väntar lediga dagar med olika vinteraktiviteter. Här är polisens råd för säkrare snöskoterturer.

Under sportloven passar många på att  vara ute i skog och mark. Och för den som planerar att ge sig ut med snöskoter finns det en rad saker att tänka på – inte minst en snörik vinter som den här.

­– Snömängden varierar vilket innebär att på vissa ställen är det mindre snö och på vissa ställen har vinden gjort att det ligger metervis med snö. På de platser där det är lite snö kan det innebära att du måste iakta försiktighet så du inte kör skoter så att marken skadas. Senar och stubbar kan ligga nära under stötäcket och medföra att en olycka om du kör in i dem.

Det också viktigt att du följer lavinprognosen som uppdateras kontinuerligt och undvik att köra i branta partier. Håll dig på leden om du känner dig osäker på terrängen, säger Håkan Isaksson, polis i Södra Lappland och polisens representant i Nationella Snöskoterrådet.

Förrädiska isar

Prata med ortsbor på den plats där du befinner dig om hur isläget ser ut, om det finns reglerade sjöar i området som man skall undvika eller dylikt. Finns det stakad led över att vattendrag så följ den. Och är du det minsta osäker, ta det säkra för det osäkra och håll dig på land, säger Håkan Isaksson.

Planera din tur

Planering är alltså A och O. Det gäller såväl färdväg, utrustning och väder. I fjällvärden kan vädret snabbt slå om, så följ väderleksrapporten och anpassa turen därefter.

– Planera din resa. Ta reda på var du kan och får köra, och meddela andra din färdplan. Använd hjälm, varma kläder och skor. Ta med spade och bogserlina, men också karta och kompass om du kör utanför lederna, säger Håkan Isaksson.

Barn på skotern

Och för den som ger sig ut på en skotertur tillsammans med barn har han ett extra medskick.

– Placera inte barnet framför dig på skotern. Förutom att du får svårare att manövrera skotern, så finns risken att barnet kläms mellan dig och styret i samband med en krock. Små barn ska istället sitta i en pulka tillsammas med en annan vuxen, säger han.

Tänk på att:

  • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
  • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.
  • När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.
  • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

    Och kom ihåg - kör alltid nykter och anpassa hastigheten.

Relaterad information

Regler om att köra snöskoter  - polisens webbplats

Fjällsäkerhet på vintern - polisens webbplats

Fjällsäkerhetsrådets webbplats hittar du mer information och praktiska tips för en trygg fjällvistelse.

Lavinprognoser.se kan du hålla koll på lavinfaran för sex välbesökta svenska fjällområden. 

Nationella Snöskoterrådets webbplats hittar du med information om snöskoteråkning och säkerhet.