Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning med UAS under Torsby marknad

Karta över det område som beslutet om kamerabevakning gäller. Kameraövervakning kan komma att ske i centrala Torsby, områdena runt Coop, ICA Toria och handelsplats Kajshea.

Karta över det område som beslutet om kamerabevakning gäller. Kameraövervakning kan komma att ske i centrala Torsby, områdena runt Coop, ICA Toria och handelsplats Kajshea. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med UAS/drönare vid Torsby marknad under tiden 8 september klockan 15.00 – 10 september klockan 15.00.

Under helgen vecka 36 pågår Torsby marknad i Värmland, vilket är ett årligt återkommande evenemang.
Marknaden brukar ha ett stort antal besökare fördelat på de tre dygnen som den pågår. Det innebär även att polisen kommer att finnas på plats, framför allt för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande samt säkerställa ordning och säkerhet så länge arrangemanget pågår.

Med anledning av detta har Polismyndigheten tagit beslut om att bland annat övervaka de centrala delarna av Torsby med UAS, obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System, under de aktuella datumen. Av bifogade kartbilder framgår vilka områden som är aktuella. Det rör sig om området runt Coop, Ica Toria, handelsplats Kajshea samt de centrala delarna.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Tider för bevakningen

Kameraövervakningen kommer att bedrivas från klockan 15.00 den 8 september till klockan 15.00 den 10 september.

UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kontaktperson för eventuella frågor från media är Andreas Uppvall, lokalpolisområde Torsby. Han nås på 010 – 567 00 76.

Kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.