Sök

Kamerabevakning med UAS i Malmö under Big Slap

Kartbild över Malmö med markeringar i blått och grönt.

Upptagningsområde för UAS markerat i blått och tillfälliga kameror markerat i grönt.

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Nyhamnen och centrala delar av Malmö med UAS (drönare) och tillfälligt monterade kameror under festivalen Big Slap 2023, 2023-08-04—2023-08-06.

Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Kamerabevakning med drönare

  • Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.