Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS under Nerike Pride i Örebro

Karta över område som ska bevakas.

Området inom den röda markeringen kommer att bevakas med UAS.

Polisen kommer kamerabevaka delar av Örebro centrum med hjälp av Unmanned Aerial Systems (UAS) under Nerike Pride med start söndagen den 27 augusti 2023.

Polismyndigheten har fattat beslut om att kamerabevaka delar av Örebro centrum med UAS i samband med Nerike Pride som äger rum i helgen. Berörda områden framgår av bilden ovan. Beslutet gäller från 27 augusti klockan 09.00 till 27 augusti kl. 21.00.

Syftet är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott.

Om kameraövervakning med UAS

UAS står för unmanned aerial system vilket är polisens system för obemannade flygfarkoster.

Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.