Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning med UAS i Malmö

Kamerabevakning med UAS i Malmö

Polisen kommer att kamerabevaka delar av Malmö med UAS under gatufesten NGBG mellan den 2 och 3 september 2023.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS - Unmanned Aircraft System (system för obemannade flygfarkoster även kallade drönare) i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning med UAS sker även för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. 

Beslutet gäller för område i Malmö kring Norra Grängesbergatan, Norbergsgatan och Västanforsgatan mellan den 2 och 3 september 2023.

Om kamerabevakning med UAS

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.

• Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.