Sök
Stäng Meny

Luftburen kamerabevakning på Norra Fäladen i Lund

Luftburen kamerabevakning

Bild: Arkivbild, polisen

Nu ska även luftburen kamerabevakning (UAS) genomföras i stadsdelen Norra Fäladen i Lund.

Luftburen kamerabevakning med så kallade UAS (drönare) kommer nu att genomföras på Norra Fäladen i Lund under 90 dagar. Det sker som ett komplement till den fasta tillfälliga bevakningskamera som monterades på Fäladstorget i dagarna (läs mer här). 

Såväl den fasta som den luftburna kamerabevakningen ska bidra till att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet på bästa sätt. Utöver kamerabevakningen sker även traditionellt förebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsdelen, där det bland annat skett fyra personrån under juli månad.  

Kamerabevakningen sker från 4 augusti 2023 till och med den 28 oktober 2023 mellan klockan 12:00 och 07:00 inom det område som framgår av kartan.

Karta över flygområdet (pdf, 260 kB)

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.