Sök
Stäng Meny

Polisregion Östs arbete efter Säkerhetspolisens höjda terrorhotsnivå

Säkerhetspolisen höjer terrorhotsnivån. Polismyndigheten har under lång tid höjt sin förmåga på grund av säkerhetsläget och dagens besked innebär att ytterligare anpassningar sker. Allmänheten bör ha höjd vaksamhet men annars leva som vanligt.

Under sommaren har polisregion Öst formerat sig med en stabsorganisation med tillhörande operativt ansvarig chef för att följa säkerhetsläget och ha förberedelse för olika scenarier, bland annat en höjd terrorhotsnivå.  

- Vi har den senaste tiden följt säkerhetsläget noga och levt i en tillvaro där vi tagit del av bedömningar att vi som land gått från ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorhandlingar. Att Säkerhetspolisen idag meddelat en höjning till nivå 4 kommer av den anledningen inte som en överraskning, säger Nils Rydberg, operativt ansvarig chef i staben.

Arbetet med att öka polisens förmåga är något som pågått under en längre tid, då en förhöjd nivå infördes redan 2010.

- Vi har sedan dess höjt vår förmåga med allt från enskilda färdigheter och utrustning till taktik och metoder. Men Säkerhetspolisens höjning till nivå 4 betyder naturligtvis något. ”Förhöjt hot” till ”högt hot” innebär att vi måste prioritera förebyggande, förberedande och förmågehöjande åtgärder när konkurrenssituationer uppstår med annat i verksamheten. Det är en tydlig signal till varje myndighet i landet att uppdraget att motverka terrorbrott är prioriterat, säger Nils Rydberg.

Så arbetar polisregion Öst

Polismyndighetens arbete mot terrorism och extremism är en del av linjeverksamheten, vilken utgår från den nationella strategin mot terrorism. En robust basverksamhet är den mest centrala framgångsfaktorn. Polisregionerna förväntas inte vänta med vissa åtgärder till en viss hotnivå utan ska ha ett relevant arbete i linjen mot extremism och terrorism för att hålla hotet nere eller sänka det om det stiger. Det kan då exempelvis handla om utökat samarbete med Säkerhetspolisen på regional nivå, ett tydligt arbete med dialog där vi är kontaktsökande mot intressanta grupperingar i lokalpolisområdena, hur polisen ingriper vid pågående dödligt våld eller hur utredningsorganisationen är rustad för den typen av brott.

- Det här förändrar inte vår inriktning utan vi bygger bara på ytterligare gällande vår förmåga och mentala förberedelse. Sedan får enskilda förutsättningar avgöra om vi måste ta beslut om förstärkt bevakning eller andra säkerhetshöjande åtgärder. På samma sätt ser jag att allmänheten bör tänka. Lev på som vanligt i vardagen men ha med dig att det kan vara bra med en extra vaksamhet. Ser du något du tror är bra för polisen att veta vill vi att du kontaktar oss, säger Nils Rydberg.

Kontakta polisen

All information som rör akut information ska ringas in via 112.

Tips och anmälningar kan göras via telefon 114 14 eller polisens webbsida

Nationell artikel om förhöjd terrorhotsnivå

Kontakt för media

För intervjuer om polisregion Östs arbete kopplat mot den ökade terrorhotsnivån, kontakta media.ost@polisen.se.