Sök

Förstärkt polisarbete när terrorhotnivån höjts

Polismyndigheten förstärker arbetet mot terrorism på flera områden. Det sker som en följd av att Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån.

– Vi har arbetat med att höja vår förmåga mot terrorism under en lång tid och har en robust förmåga i alla nödvändiga delar. Förstärkningarna vi nu gör ska ses som ytterligare byggstenar i det arbetet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Åtgärderna är följande:

Ökat operativt samarbete med Säkerhetspolisen

Polismyndigheten intensifierar stödet och den operativa samverkan med Säkerhetspolisen.

Förstärkt samarbete inom Redex

Polisens samarbete med Säkerhetspolisen mot våldsbejakande extremism förstärks numerärt med medarbetare på nationell och regional nivå i syfte att störa och reducera gruppers och individers möjlighet att genomföra terrorattentat. Verksamheten är brottsförebyggande.

En ökad dialogverksamhet

Grunden i Polimyndighetens arbete för att förebygga extremism och terrorism sker i det aktiva kontaktsökande arbete som sker i lokalpolisområdena genom områdespoliser, kommunpoliser och dialogpoliser samt kontinuerlig inrapportering av underrättelser. Detta arbete kommer förstärkas.

Ökad internetspaning och cyberförmåga

Genom stärkt förmåga ökar vi förutsättningarna att identifiera och agera mot radikaliserade individer samt aktörer som genom cyberattacker påverkar samhällskritisk infrastruktur.

Intensifierad gränsnära kontroll

Samverkan med Tullverket, Kustbevakningen och Säkerhetspolisen förstärks. Ökat antal kontroller i gränsnära områden och vid gräns. Ökad kamerabevakning, husrannsakan och kroppsvisitationer när skäl att använda sådana finns.

Intensifierat samarbete med arrangörer och andra aktörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

I syfte att komplettera polisens lägesbilder över arrangemang med många besökare eller publik.

Fakta

Polisen är samhällets första resurs för att ingripa mot ett påbörjat terrorattentat eller annat angrepp med grovt och omfattande våld. Polismyndigheten kan även bedriva förundersökningen vid ett genomfört attentat och stöttar också Säkerhetspolisen vid exempelvis utredningar och spaning mot misstänkt förberedelse till terrorism. Arbetet utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism.

Så bekämpar vi terrorism
Kontakta polisen vid ett misstänkt terrorattentat eller annat våldsdåd